בחודש פברואר נמשכה ההתאוששות במספר עסקאות הנדל"ן לאחר השפל שנרשם בחודשיים הראשונים לפרוץ המלחמה, ואלו הסתכמו ב-7,511 דירות, עלייה של 19% בהשוואה לפברואר אשתקד. כך עולה מנתוני משרד האוצר. בהשוואה לחודש הקודם מדובר בירידה של 7%. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בפברואר על 6,569 דירות, עלייה של 13% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 7% בהשוואה לחודש הקודם. 

מכירות הקבלנים בחודש פברואר הסתכמו ב-3,644 דירות, גידול חד של 44% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה מתונה של 2% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2,702 דירות, גידול של 34% בהשוואה לפברואר אשתקד.

בפילוח גיאוגרפי של מכירות הקבלנים בשוק החופשי בולט אזור באר שבע, עם הרמה השנייה בגובהה במכירות אלו בהשוואה ארצית, זאת בהמשך לרמה גבוהה של מכירות גם בחודש ינואר. אחת הערים הבולטות במכירות באזור זה היא נתיבות, עם שיעור גבוה יחסית של רוכשי דירה ראשונה. מכירות יד שנייה בחודש פברואר הסתכמו ב-3,867 דירות, גידול מתון של 2% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 11% בהשוואה לחודש הקודם.