הארנונה צפויה להתייקר בשנת 2020 ב־2.58%. מדובר בשיעור ההתייקרות הגבוה ביותר מאז שנת 2014. כך עולה מבדיקה שערך משרד עורכי הדין כץ־גבע־איצקוביץ, המתמחה במיסוי מוניציפלי. לדברי עו"ד אלכס כץ, בהתאם לחוק ההסדרים, מתעדכנים תעריפי הארנונה ברשויות המקומיות מדי שנה על פי נוסחה משולבת, הלוקחת בחשבון 50% מהתייקרות מדד המחירים לצרכן ו־50% מהתייקרות במדד השכר הציבורי. המדידה נעשית בין המדדים הידועים ב־20.5.2019 אל מול המדדים הידועים ב־20.5.2018.
השנה, בשונה משנים קודמות, אף שמדד המחירים לצרכן עלה בתקופה הזו בשיעור של 1.3%, לנוכח העלייה הגבוהה יחסית שחלה במדד השכר הציבורי בתקופה המקבילה (3.85%) - תתייקר הארנונה בשיעור ניכר יחסית לשיעור עליית המדד לתקופה המקבילה.
ב־2019 הארנונה התייקרה ב־0.32% בלבד - השיעור הנמוך בעשור האחרון. התייקרות הארנונה בשנת 2018 עמדה על 2.18% ובשנת 2017 על 1.77%. 

"שיעור ההעלאה שנקבע מחייב את כל הרשויות במדינה, אבל כל רשות רשאית לבקש בקשה חריגה להעלות או להפחית את הארנונה ביחס לשיעור העדכון", הבהיר עו"ד כץ. "מדי שנה עשרות רשויות מגישות בקשות חריגות שכאלה, אך רק שרי הפנים והאוצר רשאים להתיר לרשות מקומית לסטות משיעור העדכון הארצי".
לדברי כץ, "משרד הפנים קבע קווים מנחים בבואו לבחון בקשות חריגות, שבהן הפחתה חריגה תאושר לרשות שמוגדרת כיציבה, שאין לה גירעון ושהיא מאוזנת בתקציב השוטף. לעומת זאת, לא תאושר הפחתה חריגה לרשות הנמצאת בתוכנית הבראה או התייעלות".  עוד מסביר עו"ד כץ כי "אזרח רגיל לא יכול גם הוא להגיש השגות על שיעור ההעלאה אלא זו זכות השמורה לרשויות בלבד".