חברת שיכון ובינוי אנרגיה, יצרנית החשמל הפרטית המובילה במשק האנרגיה הישראלי, חתמה על מזכר לשיתוף פעולה ולהקמת מיזם משותף עם קבוצת גרנות וקבוצת התשתיות והאנרגיה רימון, שבמסגרתו יפעלו הצדדים לצורך פיתוח והקמה של פרויקטים אגרי־וולטאיים לייצור אנרגיה מתחדשת בשטחי החקלאות של קיבוצי גרנות ובאזורים נוספים שלגרנות יש זיקה אליהם.

מדובר בשיתוף פעולה אסטרטגי בין שלושה גופים מובילים בתחום האנרגיה והחקלאות, אשר צפוי להגדיל באופן מהותי את היקף פעילותם בתחום האגרי־וולטאי - שהוא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים בסגמנט הדו־שימוש. עתודות הקרקע הפנויות והזמינות בישראל הן מוגבלות ומצומצמות, דבר אשר מציב אתגרים משמעותיים לפיתוח מיזמי אנרגיה מתחדשת בקנה מידה גדול.

לכן, לשיתוף פעולה זה חשיבות רבה, שכן משקי גרנות מונים כ־35 אלף דונם של מטעים. קרקע חקלאית זו תשרת בצורה מיטבית את המטרה הכפולה של ייצור אנרגיה לצד גידול יבולים, ותייצר עבור החברות תשתית לפיתוח פרויקטים של אנרגיה בהיקף ניכר. במסגרת המיזם, יפעלו שיכון ובינוי אנרגיה וקבוצת רימון לצורך קידום פריסת מערכות סולאריות בשילוב מערכות אגירה מתקדמות בשטחי הקיבוצים של גרנות.

מדובר במערכת חכמה המוצבת מעל הגידולים בגובה מותאם, שנעה באיזון בין דרישות הצמח לאור וקרינה לבין הדרישות האנרגטיות. הלוחות מותקנים על עמודים המאפשרים גישה נוחה למיכון חקלאי. הלוחות בעלי יכולת היפוך של 240 מעלות, מה שמאפשר גישה וניקוי קלים ואף יצירת הצללה בימי החורף והקיץ - המגנה על העצים מפני נזקי קור וחום קיצוניים.

באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים, חיישנים ומצלמות, ייבחנו וינוטרו ההשפעות של קרינה, טמפרטורה ולחות האוויר והקרקע, צריכת המים, הפיזיולוגיה של הצמח ותמונת האקלים תחת הפאנלים - כל זה על מנת להבטיח את השילוב האופטימלי בין השימוש החקלאי ובין השימוש בקרקע לייצור האנרגיה.