היי טק ניישן: דוח חדש של הלמ"ס חושף כי ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח (מו"פ) לנפש היא הגבוהה ביותר בין ארצות ה-OECD. על פי הדוח, שפורסם היום (שני), ישראל הוציאה בשנת 2017 57.8 מיליארד שקל על מחקר ופיתוח, עליה של 5% מהשנה הקודמת. רוב ההוצאות, כ-49.8 מיליארד שקל שולמו במגזר העסקי, כ-86% מכלל ההוצאות, כ-11.5% במוסדות ההשכלה הגבוהה, והשאר במוסדות ללא רווח.הוצאות המגזר הממשלתי למו"פ אזרחי הסתכמו בשנת 2017 ב-7.7 מיליארד שקל, והן כללו ביצוע מחקרים, הזמנות מחקרים. מגורמים אחרים והעברות למימון מו"פ במגזרים אחרים. רוב הוצאות המו"פ של המדינה נעשה באמצעות משרד הכלכלה – 38.7%, שהופנו למגזר העסקי. במגזר העסקי הוצאות הפיתוח הושקעו בעיקר בתחום ההיי-טק - בענף תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים (תוכנה) ובענפי מחקר מדעי ופיתוח ותעשייה. בנוסף לכך, עולה כי מספר המועסקים בשנת 2016 במחקר ופיתוח במגזר העסקי, כולל מועסקים במו"פ בבתי החולים הכלליים הסתכם בכמעט 85 אלף בני אדם, עלייה של 9.3% לעומת 2015.ההשקעה עולה, אך באופן מתון יותרמסיכום נתוני הלמ"ס עולה עוד, כי הוצאה למו"פ לנפש הגיעה אשתקד ל-1,752 דולר, בעיקר בשל ריכוז גבוה של מרכזי פיתוח של חברות רב לאומיות בישראל. בשנת 2016 למעלה ממחצית ממימון המו"פ (55%) היה מחו"ל ו-29.5% מהמגזר העסקי. בלמ"ס ציינו עוד, כי עוד עולה מסיכום הנתונים שבשנת 2017 הופנו 55.6% מהוצאות משרדי הממשלה לקידום הידע הכללי כגון השתלמויות, הכולל ברובו את ההקצבות של הוועדה לתכנון ולקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. לעומת זאת, רק 29.5% מהוצאות משרדי הממשלה הופנו לקידום טכנולוגיות תעשייתיות.

עם זאת, מהנתונים עולה כי חלה האטה קלה במגמת הגידול בהשקעות במחקר ובפיתוח, לאחר שבשנת 2016 נרשם חד יותר של 8.3%. גם במגזר העסקי נרשמה היתה עלייה של בהוצאה למחקר ופיתוח, אך מתונה יותר מבשנה שעברה, כאשר בשנת 2017 נרשמה עלייה של 5.6%  בהוצאות, לאחר עלייה של 9.5% בשנת 2016.