מערכת הבחירות לכנסת ה-24 צפויה להיות מורכבת ומיוחד מהרגיל. בעוד שבבחירות לכנסת ה-23 טרם חלו עלינו הגבלות הקורונה, ועוד לא הבנו את חומרת המגפה, הרי שהפעם תבצע ועדת הבחירות המרכזית התאמות רבות. מגפת הקורונה מביאה עמה מתח גדול בין הרצון להבטיח את הליך הבחירות הדמוקרטי באופן התקין ביותר, לבין הצורך לשמור על בריאות המצביעים וחברי ועדות הקלפי. 

בהתאם להוראות חוק הבחירות לכנסת, חולים מאומתים ומצביעים החייבים בבידוד יהיו רשאים להצביע ביום הבחירות לכנסת ה-24, שיתקיימו ב- 23 במרץ 2021, ויוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית. לתורך כך יוקמו קלפיות ייעודיות לחולים מאומתים בלבד (שמחלימים בביתם) וקלפיות למבודדים בלבד. הקלפיות ימוקמו במתחמים נפרדים לחלוטין מהקלפיות הרגילות, כאשר קלפיות לחולים מאומתים יהיו במתחמי "הצבע וסע" בלבד, ואילו קלפיות המבודדים יהיו חלקן בסניפים של קופת חולים כללית ובמבנים ציבוריים וחלקן במתחמי "הצבע וסע".

במידה ובאזור המגורים של המצביע המבודד לא קיימות קלפיות ייעודיות למבודדים, עליו להצביע בקלפי "הצבע וסע".

מאומתים מול מבודדים

יהיו שני סוגים של קלפיות "הצבע וסע". האחד מיועד לחולים מאומתים, והשני מיועד למבודדי בית. חולה מאומת לא יוכל להצביע בקלפי "הצבע וסע" המיועדת למבודדים וכן להפך. לחולה מאומת אסור להגיע באופן עצמאי, ולכן יגיע בהסעה מיוחדת מטעם ועדת הבחירות המרכזית. הזכאות להסעה היא אך ורק לחולים מאומתים שמופיעים ברשימת החולים של משרד הבריאות בטווח הזמן של עשרה ימים לפני יום הבחירות.

מאומתים או מבודדים? כך תוכלו להצביע (צילום: ללא)
מאומתים או מבודדים? כך תוכלו להצביע (צילום: ללא)

הצבעת מבודדים

ועדת הבחירות המרכזית החליטה כי אזרחים אשר משרד הבריאות החליט כי הם שוהים בבידוד בשל מגע עם חולי קורונה מאומתים, או שהם חזרו מחו"ל בעשרת הימים שקדמו לבחירות, יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית בהצבעה בקלפיות ייעודיות אשר יפוזרו בכל רחבי הארץ. לפי החלטת ועדת הבחירות בכל רשות מקומית ומועצה אזורית אשר קיימים בהן מבודדים, תוצב לפחות קלפי ייעודית אחת. ברשויות בהן יהיו מבודדים רבים - יוצבו קלפיות נוספות בהתאם לצורך. בנוסף יוקמו מתחמי "הצבע וסע" לטובת אותם מצביעים.

במידה ובאזור המגורים של המצביע המבודד לא קיימות קלפיות ייעודיות למבודדים, עליו להצביע בקלפי "הצבע וסע". המבודד יצטרך להגיע ברכבו הפרטי, כאשר הוא נוסע לבדו, ו/או עם בני אותו משק בית, שגם הם מחויבי בידוד. באם אדם אחר מסיע את המבודד, על המבודד לשבת במושב אחורי, עם חלונות פתוחים, ועל הנהג ועל המבודד להיות עם מסיכות. באם אין באפשרות המבודד להגיע לקלפי, ועדת הבחירות המרכזית מקימה מערך היסעים לטובת כל אותם מבודדי בית שאין ברשותם רכב פרטי. פרטים לגבי מערך ההיסעים יפורסמו בהמשך. מבודד בעל תסמיני קורונה, יצביע בקלפי "הצבע וסע" לחולים מאומתים.

אזרח שקם ביום הבחירות עם תסמיני קורונה, והוא אינו מבודד, ירשום עצמו כבעל תסמיני קורונה במשרד הבריאות וייגש להצביע בקלפי למבודדים.

בכל הארץ עתידות להיות מוקמות 749 קלפיות למבודדים. מיקומן של קלפיות אלו יפורסם באמצעי התקשורת ובאתר וועדת הבחירות המרכזית: https://bechirot24.bechirot.gov.il

יצוין כי קלפיות אלו לא ישמשו אזרחים אשר אינם חייבים בחובת בידוד.

הליך ההצבעה למבודדים

קלפי ייעודית למבודדים:

 • המצביע יתבקש לחטא את ידיו בכניסה למקום הקלפי.
 • המצביע יידרש לחתום על הצהרה כי הוא שוהה בבידוד.
 • לאחר הכניסה לחדר, ימסור הבוחר את אמצעי הזיהוי שלו למזכיר ועדת הקלפי.
 • לאחר מסירת אמצעי הזיהוי, יצעד הבוחר צעד לאחור, יוריד את המסכה עד גובה הסנטר – לצורך זיהוי, ומיד לאחר שאושר הזיהוי יחזיר את המסכה לפניו.
 • מיד לאחר שהזדהה ייגש הבוחר אל מאחורי הפרגוד. טרם ההצבעה, יחטא הבוחר את ידיו בפעם השנייה.
 • המצביע ייקח את הפתק עם כינוי הרשימה אותו בחר לשים במעטפה הכחולה (מעטפת ההצבעה), ולאחר הכנסת פתק ההצבעה
 • למעטפה הכחולה, תוכנס המעטפה הכחולה למעטפה חיצונית, שעליה ירשמו פרטיו של המצביע על ידי וועדת הקלפי. המעטפה תוטל לתיבת הקלפי על ידי המצביע.
 • בסיום ההצבעה יצא הבוחר ממקום הקלפי לעבר רכבו או למונית ההסעה, ויימנע מהתמהמהות במתחם .
 • מיד לאחר ההצבעה יחזור המצביע להמשך הבידוד בביתו.

קלפי "הצבע וסע"
המצביע המבודד יגיע אל מתחם "הצבע וסע", יחנה את מכוניתו בסמיכות לקלפי במקום המוגדר לכך, וילך לעבר הקלפי. לאחר מכן, המצביע יבצע את פעולת ההצבעה באותה צורה כמו בקלפי ייעודית למבודדים.

הצבעת חולים מאומתים

שעות ההצבעה של חולים מאומתים יחלו בשעה 08:00 בבוקר ויסתיימו בשעה 19:00 בערב. ביום הבחירות ניתן להזמין הסעה לקלפי עד השעה 16:00 אחר הצהריים. המונית תהיה עם מחיצה בין הנהג לנוסע. ההסעה תהיה אישית, אולם אם יש צורך להסיע מספר חולים מאומתים שהם מאותו משק בית, הם יוכלו לנסוע ביחד.

חולה מאומת שיודע שביום הבחירות הוא יוגדר כחולה מאומת, וירצה להצביע, יוכל להזמין את ההסעה בתקופה של 10 ימים שלפני יום הבחירות. על-מנת לבצע הזמנת נסיעה, יש ללחוץ על הקישור הבא: https://orders.bontour.co.il/, ולמלא את פרטיך.

אם נתקלת בבעיה בעת ביצוע ההזמנה, ניתן ליצור קשר עם מוקד השירות במספר: 0776017137. מודגש כי מוקד השירות של החברה יתכנן לאיזה קלפי ייעודית ייסע המצביע, וכל זאת בכדי להפחית עומסים.

מיקום הקלפיות יפורסם באמצעי התקשורת ובאתר וועדת הבחירות המרכזית: https://www.bechirot24.bechirot.gov.il/.

הליך ההצבעה

קלפי "הצבע וסע": חולה מאומת המסוגל לצאת ממונית ההסעה לצורך הצבעה.

 • המצביע יגיע אל מתחם "הצבע וסע", יחנה את מכוניתו בסמיכות לקלפי במקום המוגדר לכך, ויצעד לעבר הקלפי.
 • לאחר מכן, המצביע יבצע את פעולת ההצבעה כבקלפי ייעודית למבודדים:
 • המצביע יתבקש לחטא את ידיו בכניסה למקום הקלפי.
 • המצביע יידרש לחתום על הצהרה כי הוא שוהה בבידוד.
 • לאחר הכניסה לחדר, ימסור הבוחר את אמצעי הזיהוי שלו למזכיר ועדת הקלפי.
 • לאחר מסירת אמצעי הזיהוי, יצעד הבוחר צעד לאחור, יוריד את המסכה עד גובה הסנטר – לצורך זיהוי, ומיד לאחר שאושר הזיהוי יחזיר את המסכה.
 • מיד לאחר שהזדהה ייגש הבוחר אל מאחורי הפרגוד. טרם ההצבעה, יחטא הבוחר את ידיו בפעם השנייה.
 • המצביע ייקח את הפתק עם כינוי הרשימה אותו בחר לשים במעטפה הכחולה (מעטפת ההצבעה), ולאחר הכנסת פתק ההצבעה
 • למעטפה הכחולה, יכניס את המעטפה הכחולה למעטפה חיצונית, שעליה ועדת הקלפי תכתוב את הפרטים האישיים של המצביע.
 • המעטפה תוטל לתיבת הקלפי על ידי המצביע.
 • בסיום ההצבעה יצא הבוחר ממקום הקלפי לעבר רכבו או למונית ההסעה, ויימנע מהתמהמהות במתחם .
 • מיד לאחר ההצבעה יוחזר המצביע לביתו באותה המונית שהביאה אותו לקלפי.

קלפי "הצבע וסע": חולה מאומת אשר לא מסוגל לצאת ממונית ההסעה לצורך הצבעה

 • המצביע יישאר במונית, ומזכיר הקלפי יגיע אליו.
 • המצביע יפתח חריץ בחלון המונית ויעביר את תעודת ההזדהות למזכיר הקלפי שייגש למונית. לאחר מכן, מזכיר הקלפי ימסור לו את
 • מעטפת ההצבעה הכחולה.
 • המצביע יידרש לחתום על הצהרה כי הוא שוהה בבידוד.
 • פרגוד הקלפי עם מגש הפתקים יוצמד למכונית, כך שהמצביע יוכל לבחור את הרשימה הרצויה לו, בעודו במונית.
 • המצביע ייקח את הפתק עם כינוי הרשימה אותו בחר, ושים אותו במעטפה הכחולה (מעטפת ההצבעה), ולאחר הכנסת פתק ההצבעה
 • למעטפה הכחולה, תוכנס המעטפה הכחולה למעטפה חיצונית, שעליה ועדת הקלפי תכתוב את הפרטים האישיים של המצביע.
 • המעטפה תוטל לתיבת הקלפי על ידי המצביע.
 • מיד לאחר ההצבעה יוחזר המצביע לביתו באותה המונית שהביאה אותו לקלפי.

הצבעה במחלקות קורונה

חולים המאושפזים בבית חולים במחלקת קורונה, יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית בהצבעה בקלפי אשר תוצב במחלקת האשפוז שלהם.
חולה הקורונה יזדהה מול ועדת הקלפי באמצעות תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון.

הקלפי מיועדת לחולים במחלקות קורונה אשר אינם מרותקים למיטתם, ויש ביכולתם לגשת אל עמדת ההצבעה שתוצב במחלקה.
שימו לב – הקלפי במחלקות הקורונה אינה ניידת, ולא תתאפשר הגעתה אל מאושפזים המרותקים למיטות.

מניעת תחלואה:

 • כל המזכירים המגויסים לעבודה במחלקות קורונה בבתי חולים יהיו מחוסנים או מחלימים.אחד משני מזכירי ועדת הקלפי שנקבע מראש, ייכנס לתוך המחלקה ושאר חברי צוות ועדת הקלפי ימוקמו בחמ"ל המחלקה ויצפו בתהליך ההצבעה באמצעות טלוויזיה במעגל סגור, תוך שימוש במערכת השמע הקיימת בכל מחלקת קורונה ומשמשת את הצוות הרפואי כדי לתקשר עם החולים.
 • המזכיר שנכנס לתוך המחלקה, ימוגן באופן מלא על ידי צוות בית החולים, בתיאום עם משרד הבריאות.
 • במקרה שהבוחר זקוק לליווי מאחורי הפרגוד לצורך פעולת ההצבעה, הוא יוכל להיעזר בחולה אחר השוהה במחלקה, המסוגל לעזור לו בהליך ההצבעה.
 • עם סיום ההצבעה, המזכיר יזרוק לאשפה את כל החומרים שנותרו מיום ההצבעה.

הצבעה בבתי אבות, דיור מוגן ומקבצי דיור

לקראת הבחירות לכנסת ה-24, וכדי לפשט ולייעל את תהליך ההצבעה עבור אוכלוסיות בסיכון, החליטה ועדת הבחירות המרכזית להציב קלפיות בבתי האבות, בבתי הדיור המוגן ובמקבצי דיור בכל רחבי ישראל. בכל מוסד ובו יותר מ-30 דיירים או מאושפזים תוקם קלפי ייעודית.

ועדת הבחירות המרכזית הציבה את הקלפיות כדי להגן על הדיירים וכדי לא לחשוף אותם למגע עם אוכלוסיות אחרות. בקלפיות יוכלו להצביע גם מי שביום הבחירות הוא בעל תפקיד או עובד במוסד בו הוצבו הקלפיות. שימו לב – הקלפי באותם מוסדות אינה ניידת ולא תתאפשר הגעתה אל מאושפזים המרותקים למיטות.

שיטת ההצבעה בקלפיות בתי האבות, בתי הדיור המוגן ומקבצי הדיור:

 • המצביע יתבקש לחטא את ידיו בכניסה למקום הקלפי.
 • לאחר הכניסה לחדר, ימסור הבוחר את אמצעי הזיהוי שלו למזכיר ועדת הקלפי.
 • לאחר מסירת אמצעי הזיהוי, יצעד הבוחר צעד לאחור, יוריד את המסכה עד גובה הסנטר – לצורך זיהוי, ומיד לאחר שאושר הזיהוי יחזיר את המסכה על פניו.
 • מיד לאחר שהזדהה ייגש הבוחר אל מאחורי הפרגוד. טרם ההצבעה, יחטא הבוחר את ידיו בפעם השנייה.
 • המצביע ייקח את הפתק עם כינוי הרשימה אותו בחר לשים במעטפה הכחולה (מעטפת ההצבעה), ולאחר הכנסת פתק ההצבעה למעטפה הכחולה, תוכנס המעטפה הכחולה למעטפה חיצונית, שעליה תרשום וועדת הקלפי את פרטיו האישיים.
 • המעטפה תוטל לתיבת הקלפי על ידי המצביע.