מערכת הבחירות לכנסת ה-24 צפויה להיות מורכבת ומיוחד מהרגיל. בעוד שבבחירות לכנסת ה-23 (2 במרץ 2020) טרם חלו עלינו הגבלות הקורונה, ועוד לא הבנו את חומרת המגפה, הרי שהפעם תבצע ועדת הבחירות המרכזית התאמות רבות. מגפת הקורונה מביאה עמה מתח גדול בין הרצון להבטיח את הליך הבחירות הדמוקרטי באופן התקין ביותר, לבין הצורך לשמור על בריאות המצביעים וחברי ועדות הקלפי. 

עם פיזור הכנסת ה-23 אושרה בקריאה שנייה ושלישית את הוראת השעה לניהול הבחירות לכנסת ה-24. החוק קובע כי בוחרים אשר נדרשים לבידוד יופנו לקלפיות ייעודיות וחולים בקורונה יופנו לקלפיות נפרדות אף הם. ועדת הבחירות תקבע הוראות בטיחות והיגיינה גם לגבי כלל הקלפיות, למשל בכל הנוגע להגבלות התקהלות, תפוסה מרבית, ועוד.

בנוסף, במקרה של זיהום קלפי בקורונה, תוכל ועדת הבחירות להורות על בחירות במעטפות כפולות, ובניגוד למקובל עד היום, ועדת הקלפי תציין את שעת ההצבעה של הבוחר לצורכי חקירות אפידימיולוגיות - או חקירה פלילית במצב של חשד לפגיעה בטוהר הבחירות או אי עמידה בהגבלות הקורונה. עוד נקבע, כי לראשונה יוצבו קלפיות בבתי אבות ובדיור מוגן בהם מתגוררים יותר מ-30 אנשים. 

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס מדברת על ההתאמות לקורונה. (צילום: דוברות הכנסת)

בהוראת השעה שקבעה ועדת החוקה, יחד עם נציגי ועדת הבחירות המרכזית, נקבע כי יוקמו מתחמי "הצבע וסע" בנקודות השונות ברחבי הארץ הפועלים במתכונת "היבדק וסע".עוד אישרה הוועדה כי לראשונה יוצבו קלפיות מיוחדות בבתי אבות ובבתי דיור מוגן בהם יותר מ-30 דיירים. הוראת השעה מציינת כי במקרה שיוטל סגר ביום הבחירות, תינתן לבוחרים אפשרות להתרחק מבתיהם ככל הנדרש על מנת להגיע לקלפי הייעודית שלהם. 

בדיון בוועדת החוקה שנערך עם פיזור הכנסת אמרה מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד אורלי עדס, כי "הההערכה הראשונית לעלות התקציבית של ההתאמות לקורונה  מגיעה לסך של כ-65-60 מיליון שקלים". היא הוסיפה כי "ההערכה יכולה להשתנות מכיוון שיש חוסר ודאות מבחינת קלפיות מבודדים, חולים וקלפיות של בתי אבות ומלוניות. אך בגדול, מדובר בעלות של כ-65-60 מיליון שקלים, להוספת קלפיות 'הצבע וסע' עבור מבודדים, חולים ובתי אבות, הכוללת כ-25 מיליון שקלים, יחד עם ציוד מיגון וחיטוי לכל הקלפיות שמספרן יגיע לכ-14 מיליון שקלים".

עד כה התמודדו עשרות מדינות ברחבי העולם עם אתגר קיום הבחירות תחת הגבלות הקורונה. מדינות רבות ביצעו שורה של התאמות להגבלות וההנחיות, במטרה להתמודד עם האתגר בצורה טובה ביותר. בין השאר נערכו התאמות לקלפיות למגבלות הקורונה; הגדלת מספר הקלפיות; דחייה קצרה של מועד הבחירות במידה ורמת התחלואה פגעה בניהול התקין של מערכת הבחירות וכן הרחבת מנגנוני ההצבעה החלופיים (למשל - הרחבת הזכאות להצבעה בדואר והארכת התקופה בה ניתן לבצע הצבעה מוקדמת).

ברקע מבצע החיסונים המהיר במדינת ישראל, מקווים בוועדת הבחירות ובמערכת הבריאות כי איום הקורונה על ההליך הדמוקרטי התקין יקטן משמעותית מהצפוי, בייחוד בעקבות הבטחות ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "לקראת פברואר נוכל לפתוח את המשק, ולקראת פסח נוכל לשוב לשגרה מלאה". לצד זאת, הבהיר סגן שר הבריאות יואב קיש כי הוא "לא פוסל אפשרות של דחיית הבחירות אם מדדי התחלואה יוותרו גבוהים". לצד התבטאויות אלה חשוב לזכור כי ההחלטה על דחיית הבחירות נתונה בידי ועדת הבחירות המרכזית בלבד.