ימים אלו רואה אור הספר "בצריחות אילמות: נשים יהודיות באושוויץ־בירקנאו, 1945-1942" מאת ד"ר נעמה שי"ק, היסטוריונית, מרצה ומנהלת המחלקה ללמידה מקוונת בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם ובעצמה, בת להורים ניצולי שואה.

הספר עוסק בהתנסות האסירות היהודיות במחנה, אחד הסמלים המובהקים של השואה, ובוחן נושאים כמו המסע אל המחנה והסלקציה בו, רעב ומאבקי הישרדות יום-יומיים. התמקדותו היא בנשים היהודיות באושוויץ, שהיוו כשליש מהמחנה ולא נחקרו בעבר לעומק - יחסי אימהות ובנות, מערכות היחסים בין האסירות, ניצול מיני, נשים בתנועת המחתרת, השחרור והחזרה לחיים.

הספר מנסה לשרטט תמונה שתהיה תיאור של מקום אחד ושל גורלן של האסורות בו. המחקר דן בחוויותיהן הייחודיות של הנשים היהודיות במחנה משנת 1942, אז הגיעו אליו האסירות היהודיות הראשונות, ועד שחרורן על ידי כוחות בעלות הברית באביב 1945, וכן בשלבים הראשונים של חזרתן לחיים. המחברת משרטטת קווים לדמותה של ההתנסות הנשית במחנה וגורסת כי היא הייתה שונה מזו הגברית בשל השילוב של השקפת העולם הנאצית, הפיזיולוגיה הנשית ותפיסות בנות הזמן של מגדר.

הספר, על קורותיהן של הנשים היהודיות במחנה אושוויץ־בירקנאו – שאור הרפאים המוקרן ממנו משפיע עד היום על שורדיו, על בני הדור השני והשלישי ועל החברה האנושית בכללותה – מושתת על עדויות, ספרות אוטוביוגרפית וראיונות שנכתבו או נמסרו מתום המלחמה ועד ימינו, וכן על בחינה מעמיקה של התיעוד הגרמני על אודות המחנה והכלואים בו.

הספר זכה בפרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים, ומופק בשיתוף עם המכון הבינלאומי לחקר השואה ב"יד ושם".

ד"ר נעמה שי"ק, "בצריחות אילמות: נשים יהודיות באושוויץ־בירקנאו", 2022, בהוצאת למדא עיון, הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה.