"הזדעזעי ירושלים!", זועק פשקוויל אחד נגד בריכת שחייה מעורבת בעיר קודשנו. "על זה רגזה הארץ!", מוחה פשקוויל שני נגד חילול קברים, גם כן בירושלים. "איש את רעהו יעזורו", קורא פלוני בפשקוויל אחר לסיוע בתשלום על ביטוח משכנתא. הרחק מהם "טמפו" מציגה "קן-קן אורנג'", משקה של פעם, גם כן בפשקוויל, כמו גם מוצעת דירה "גן" שטוב לגור בה, בפתח-תקווה. הזמנה לאבל כבד בעקבות טביעת אוניית המעפילים "סטרומה", לפני כמעט 80 שנה, עולה מפשקוויל נוסף. ויש גם פשקוויל-מחאה, הקורא לביטול משחק כדורגל בשבת, או כדור-הרגל, ככתוב.

כל טוב שבעת הפשקווילים (מודעות הרחוב, או מה שנחשב ככרזת-קיר) דלעיל הם עשירית מ-70 הפשקווילים שיוצגו מחר-מחרתיים ברחבת הבימה בתערוכה פורצת דרך, שבה מביא הפרסומאי דוד גלפרין, בעלי חברת הפרסום החרדית "גיל גרופ", את נשמת אפה של העדה החרדית בכעין תחליף לרשתות החברתיות למעוז החילוניות בתל-אביב.

"בסופו של דבר כולנו גרים באותה מדינה", אומר גלפרין בן ה-38, "וכמו שתיאטרון הבימה הוא חלק מהמדינה שלנו, כך גם העדה החרדית, שאותה רציתי להציג דרך הפשקווילים לציבור הכללי. בדרך הזאת רציתי לסייע להגברת המעורבות ההדדית ולצמצום הפערים וזאת בפרט שבתחילת הקורונה, כידוע, לא היו למגזר יחסי-ציבור טובים. לדעתי, לפני שקובעים עמדה לגבי מישהו, יש להכיר את הצדדים השונים שלו".

דוד גלפרין (צילום: גיל גרופ)
דוד גלפרין (צילום: גיל גרופ)

גלפרין מציין, שהתערוכה צמחה לאו דווקא ממצוקה אישית שלו. "מבחינת הפרסום, התחום שלי, מכל המגזרים הצמיחה הגדולה ביותר הייתה אצל החרדים ומספר הלקוחות שלי עלה פלאים", הוא חושף. "מבחינה אישית, בתקופת הקורונה נוספו לנו 30% לקוחות חדשים, שזה וואוו, כתגובה על הישיבה המרובה בבתים". 

התערוכה היא עכשווית ואף רב-זמנית ומדובר בה גם על לירות, מי זוכר ובתכניה היא מפליגה אפילו לימים שבטרם מדינה או בראשיתה. כך הפשקוויל שכותרתו "שומו שמים!", המתייחס לחטיפת הילד יוס'לה שוחמכר. מחבריו מלינים, שדודו, ר' שלום שטארקס נ"י "מובל בכבלי ברזל כהפושע הכי גדול". ומדוע? - "והכל עבור החשד שחושדים אותו ב'החטא הנורא', שעזר להציל ילד יהודי לתורה ולאמונה". "ואנו יהודים שרגלי אבותינו עמדו על הר סיני אין אנו נחרדים?!", תוהה המחבר. "אין אנו מזדעזעים?!" על החתום, אגב: ועד להגנת הדת.

פשקוויל  (צילום: דוד גלפרין)
פשקוויל (צילום: דוד גלפרין)

שימו לב לפשקוויל, הנוגע לטביעת (או יותר נכון הטבעת) ספינת המעפילים "סטרומה" בים השחור, ב-42'. הכאב הוא אמיתי, אבל הנוסח שפרסם מרכז אגודת ישראל בארץ ישראל, הו הנוסח: "מזועזעים עד עמקי הנפש מהאסון הנורא של צלילת-תהום של האוניה המטורפת בים 'סטורמה' (כך, בטעות) הננו מזמינים את הקהל היהודי בארץ ישראל לאבל כבד. והננו מביעים יחד עם זה את רגשי התמרמרותנו העמוקה כלפי כל אלה הנושאים באחריות אבדן הנפשות היקרות הללו...הנותן גבול לים ישים גבול וקץ לצרות ישראל. כה אמר ה': 'מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים". אשרי המאמין.

ומשהו שונה לחלוטין. "ארבעת אלפים סדורים לשרידים במחנות ההסגר", מציע פשקוויל שכותרתו  "תרומה מיוחדה יוצאת מן הכלל" ומציע למכירה ארבעת אלפים סידורים בחצי המחיר, "כל סדור עם הוצאות המשלוח יעלה רק 110 מא"י (מיל ארץ ישראלי - י. ב-א)". "הרימו כל אחד לפחות סדור אחד לאחינו שרידי הגולה במחנות ההסגר", קוראים נאמני אגודת ישראל בירושלים. ובאותיות הקטנות הם מוסיפים: "נא למסור  התרומות המיוחדות האלה לגבאי בתי הכנסיות תיכף ומיד באסרו חג כדי להחיש משלוח הסדורים למחנות והגבאים יואילו להודיע תליפונית (טלפונית) ב-4451".

פשקוויל  (צילום: דוד גלפרין)
פשקוויל (צילום: דוד גלפרין)

כמובן, לא רק זאת. "נציג בתערוכה פשקווילים, המדברים על מוצרים ייעודיים למגזר החרדי כמו התקן מיוחד של שבת למקררים, או ארבעת המינים", מבטיח גלפרין. "לצידם יש פשקוויל עם הצעות מיוחדות לפעילות במלאת שנה להסתלקותו של האדמו"ר מבלז".

בסיכומו של דבר, מי מכם שיצפה בתערוכה ויזדמן למאה שערים, או לריכוזים אחרים של חרדים ויראה שם את הפשקווילים, המתנוססים שם, לא ילך לאיבוד ביניהם ויקבל אותם בהבנה כסוג של תקשורת בין בני-אדם. לדברי גלפרין, לא כל אחד רשאי להדביק פשקוויל כאוות נפשו ויש גוף, המסדיר את הנושא. "יש פיקוח והעירייה מקבלת את האגרה, המגיעה לה", הוא מעיר.

"כמי שמתנגד לפלגנות, אני מקווה שצופי התערוכה יתרשמו מהמסר החיובי שלה ויהיה קרוב לבבות", מסכם גלפרין. "זה מה שחשוב בימים אלה".