מעמיק השבר באמון בין הציבור לפוליטיקאים. 68% מאזרחי ישראל סבורים שאי אפשר להאמין להבטחת בחירות של פוליטיקאי. כך עולה מסקר דעת קהל שנערך על ידי המרכז לקידום ההגינות בישראל באמצעות מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה, בראשותם של פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני.
עוד עולה מהסקר כי 59% מהציבור חשים כי הממשלה לא התייחסה אליהם בהגינות (71% מהחילונים ו־43% מהחרדים). 75% מהנשאלים אמרו שמידת ההגינות של הממשלה היוצאת תשפיע על שיקולי הצבעתם בבחירות הקרובות.

72% מבין אלה שחשים שהממשלה לא התייחסה אליהם בהגינות והצביעו בבחירות הקודמות בעד אחת מהמפלגות שהרכיבו אותה, השיבו שלא יצביעו לאותן מפלגות בבחירות הקרובות. לעומתם, רק 22.5% שסבורים שהממשלה כן התייחסה אליהם בהגינות והצביעו בבחירות הקודמות בעד אחת מהמפלגות שנכללו בה, לא ישובו להצביע עבור אותן מפלגות בבחירות הקרובות. מהפילוח עולה כי קיים פער בולט בין מצביעים חילוניים למצביעים חרדים. בקרב החילונים, 73% מאלה שהצביעו עבור מפלגה שנכללה בממשלה היוצאת, ענו שלא יצביעו עתה עבורה, לעומת 17.5% בלבד בקרב החרדים. למעלה מ־75% מהנשאלים קבעו כי תנאי מקדים ומחייב לכניסת מועמד או רשימה לכנסת הוא התחייבות חתומה להגינות.

"אירועי השנים האחרונות, גם בארה"ב וגם בישראל, מטלטלים את אחת מאבני היסוד של המשטרים הדמוקרטיים – שלטון הפוליטיקאים", אמר פרופ' אסא כשר, חבר המועצה הארצית של המרכז לקידום ההגינות. "במצב תקין ובריא הפוליטיקאים מייצגים נאמנה את הציבור, והקהל הרחב נותן אמון בפוליטיקאים, אבל על כל זה מוטל כיום צל כבד. הפוליטיקאים חייבים להיות הגונים".

מנהל המרכז לקידום ההגינות, עו"ד אהוד פלג ציין שהסקר מצביע על כך שההגינות מהווה שיקול משמעותי באופן הצבעת הבוחר. לכן כדאי שהפוליטיקאים ישקלו מחדש אם חוסר ההגינות משתלם להם בסופו של דבר.