בפעם הרביעית תוך שנתיים, אזרחי ישראל הולכים לקלפיות כדי לבחור כנסת חדשה ובתקווה שתקום ממשלה שתחזיק מעמד יותר מכמה חודשים. השאלה איזו ממשלה תקום תלויה במידה רבה באחוזי ההצבעה, כשכל צד מנסה לגרום לתומכיו לצאת להצביע. 

מבט על נתוני ההצבעה משנת 1973, מלמד על ירידה הדרגתית ומתמשכת בשיעור האזרחים שבאים להצביע. עד 1999 עמדו אחוזי ההצבעה על קרוב ל-80 אחוזים. משנת 2001, הפעם היחידה שנערכו בחירות רק לראשות הממשלה ולא לכנסת, צנח שיעור ההצבעה ל-62.3%, אולי בגלל שהן נערכו שנה וחצי בלבד אחרי הבחירות הקודמות.שנתיים אחר כך, ב-2003 נערכו שוב בחירות, ושיעור ההצבעה עלה ל-67.8%. במערכות הבאות, של 2006 ו-2009 הוא ירד קצת, ורק בבחירות של 2015 חזר שיעור ההצבעה אל מעל רף ה-70%. בשני סבבי הבחירות של 2019 עמד אחוז ההצבעה על פחות מ-70% ואילו בבחירות 2020 הוא שוב חצה את רף ה-70%.