למרות המלחמה הצעירים חוזרים לרכוש דירות. סקירת הנדל"ן שמפרסם היום אגף הכלכלן הראשי באוצר מציגה התאוששות משמעותית במספר העסקאות שנרשמו בחודש ינואר האחרון לעומת ינואר אשתקד, ובפרט בפלח השוק של הדירות החדשות, ובמגזר מפתיע במיוחד: הזוגות הצעירים.

מהדוח עולה כי רכישות הזוגות הצעירים בחודש ינואר 2024 הסתכמו ב-4,705 דירות, גידול חד של 40% בהשוואה לינואר אשתקד, כמו גם בהשוואה לחודש דצמבר הקודם.

בניכוי מכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי ב-3,724 דירות, גידול חד של 31% בהשוואה לינואר אשתקד, זאת לאחר ירידות רצופות ברכישות אלו מאז אפריל 2022, עת החל בנק ישראל להעלות את הריבית במשק. זוהי גם הרמה הגבוהה ביותר ברכישות אלו מאז יוני 2022. כמו-כן, זהו הסגמנט היחידי שרשם גידול בעסקאות בחודש ינואר.

בפילוח גיאוגרפי של רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי נמצא כי בכל האזורים נרשם גידול ברכישות אלו, כאשר בולט במיוחד אזור רחובות בו נרשם שיעור גידול חריג של 92% בהשוואה לינואר אשתקד, זאת לאחר ירידות חדות בחודשים הקודמים. סך הדירות שרכשו הזוגות הצעירים בשוק החופשי באזור זה עמד בחודש ינואר על 602 דירות, הרמה השניה בגובהה (אחרי אזור חיפה) והרמה הגבוהה ביותר שנרשמה ברכישות אלו באזור זה מאז מרץ 22, חודש לפני תחילת רצף העלאות הריבית ע"י בנק ישראל.

עוד, על פי הסקירה, סך העסקאות (חדשות ויד שנייה) עמד על 8,053 - גידול של 14% בהשוואה לינואר אשתקד. יש לציין כי לראשונה מאז מרץ 2022, חודש לפני שהחל בנק ישראל להעלות את הריבית במשק, נרשם גידול במספר העסקאות בהשוואה לחודש המקביל בשנה קודמת. בהשוואה לחודש דצמבר 2023 נרשם גידול חד של 32% במספר העסקאות.

בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי, עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש ינואר על 7,072 דירות, גידול של 8% בהשוואה לינואר אשתקד והרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2022.

הקפיצה המפתיעה בדירוג הושגה בעיקר על רקע גידול חד במכירת דירות חדשות, כאשר מדובר בחודש ינואר השני בגובהו מאז תחילת שנות האלפיים בפלח השוק הזה.

בחודש ינואר הסתכמו ב-3,716 דירות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי, גידול חד של 46% בהשוואה לינואר אשתקד והרמה הגבוהה ביותר במכירות הקבלנים מאז מאי 2022. בהשוואה לחודש דצמבר 23 זהו גידול של 34%. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2,735 דירות, גידול של 36% בהשוואה לינואר אשתקד וגידול של 23% בהשוואה לחודש הקודם.

סביר להניח כי מבצעי מכירות משמעותיים של הקבלנים, שהחלו בשנת 2023 ונמשכו גם בחודש ינואר האחרון, תוך התמקדות בתנאי מימון נוחים לרוכשים, תרמו להתאוששות הניכרת בפלח שוק זה. בנוסף, ניתן להניח כי העדפה של הרוכשים לדירות עם ממ"ד תרמו מצד אחד לגידול ברכישת דירות חדשות ומנגד להמשך הדשדוש במכירת דירות יד שנייה.

בפילוח גיאוגרפי של מכירות הקבלנים בשוק החופשי בהשוואה לינואר אשתקד נמצא כי בשמונה מתוך עשרה אזורים נרשם גידול חד במכירות, כאשר אזורי חיפה וחדרה רשמו ירידות (בשיעורים של 13% ו-6%, בהתאמה). לגבי חדרה, מציין הדוח כי אזור זה בולט בחולשה במכירות לאורך תקופה ארוכה, מעבר לזו שנרשמה ברמה הארצית.

את הגידול במכירות הקבלנים בחודש ינואר הוביל אזור המרכז עם גידול חד של 62%, ועם הרמה הגבוהה ביותר במכירות אלו באזור זה מאז מאי 22. שיעורי גידול דומים נרשמו גם באזורי רחובות וירושלים. לגבי אזור רחובות יש לציין כי גידול זה במכירות הושג לאחר שבחודשים הקודמים בלט אזור זה בירידה חדה במכירות, מעבר לזו שנרשמה ברמה הארצית. כמו כן, אזור זה בולט בגידול חד בריכוזיות מכירות הקבלנים בשוק החופשי, ממצא המרמז על מבצעי מכירות משמעותיים של מספר קבלנים, הבולטים במיוחד באשדוד (עיר זו ריכזה כשליש מסך מכירות הקבלנים באזור).

רמת המכירות הגבוהה ביותר נרשמה באזור ב"ש, עם 463 דירות חדשות שנמכרו בשוק החופשי, גידול של 51% בהשוואה לינואר אשתקד. זוהי גם הרמה הגבוהה ביותר במכירות אלו באזור זה מאז מרץ 23. נציין עוד כי העיר הדומיננטית ביותר במכירות באזור זה היתה נתיבות.