וועדה המחוזית לתכנון ובנייה בתל אביב אישרה את התב"ע שמקדמת חברת קרסו נדל"ן ברחוב הלביא 2-8 בגבעתיים, לפרויקט התחדשות עירונית שבמסגרתו החברה תבנה שני מגדלי מגורים בני 33 קומות ובהם 250 יח"ד בסך הכל.

מדובר בפרויקט משולב פינוי-בינוי, ובינוי-פינוי המוחזק בבעלות מלאה (100%) של החברה. נכון למועד הדיווח, קרסו החתימה 86% מבעלי הקרקע במתחם על הסכמי פינוי בינוי המהווים את הרוב הדרוש בחוק ליציאת הפרויקט לדרך, והיא פועלת להחתמת שאר הדיירים עד ל-100%.

התוכנית מתפרסת על שטח של 7 דונם. מתוך 250 הדירות החדשות, 69 הן דירות תמורה ויועברו לדיירים הוותיקים קרסו נדל"ן תשווק 181 יח"ד בשוק החופשי. הפרויקט כולל גם שני מבנים לשימור שיועברו לעיריית גבעתיים לטובת דיור בר השגה, וכן כ-400 מ"ר של שטחי מסחר.
החברה פועלת לקידום תוכנית עיצוב אדריכלית ולהוצאת היתרי בנייה מכוח התב"ע, וצופה קבלת היתר בנייה במהלך שנת 2027. החברה צופה ששווי המכירות בפרויקט יעמוד על כ -  650 מיל שקל.