לכבוד יום איכות הסביבה שיצוין ב-5 ביוני, מזמינה אתכם רשות נחל הירקון ליהנות מהנחל לחגוג את איכות הסביבה ולשמור על מתנות הטבע ועל הניקיון עבור אלה שיבואו אחריכם. ברשות מביאים כדוגמה את השינוי המבורך שעבר נחל הירקון - מנתיב מים מזוהם, למערכת אקולוגית משגשגת - ורואים בכך עדות לכוחה של התערבות אנושית בניהול סביבתי.

במשך שנים ארוכות סבל נחל הירקון מהזנחה וזיהום, כתוצאה מנגר עירוני, פסולת תעשייתית וביוב לא מטופל. מתוך הבנה של הצורך הדחוף בשינוי, יצאה ממשלת ישראל, בשיתוף עם ארגונים מקומיים וסביבתיים, למשימה שאפתנית לשיקום הנחל והחייאת יופיו הטבעי. במסגרת פרויקט השיקום בוצעו השקעות משמעותיות לשדרוג מתקני טיהור השפכים בנחל ויישום תקנות סביבתיות מקיפות.

התוצאות לא איחרו להגיע. אט אט, יצר שיקום נחל הירקון בתי גידול למגוון ביולוגי – צמחים ודגים שנעלמו מהנחל, שוחים כעת בחופשיות במימיו, מיני ציפורים חזרו לקנן לאורך גדותיו ומגוון הצמחייה הועשר. עם השיקום האקולוגי, הפך אזור הנחל למוקד משיכה עבור מאות אלפי מטיילים ורוכבי אופניים. 

תחייתו של נחל הירקון מציגה את חוסנו של הטבע, כאשר ניתנת לו ההזדמנות להחלים. לקהילה המתגוררת סמוך לנחל תרומה משמעותית בהצלחת תהליך השיקום. תושבים רבים, ארגוני סביבה ומוסדות חינוך שותפים למאמץ להעלות את המודעות, לארגן קמפיינים לניקיון הנחל וגדותיו, ולהשתתף בניטור אקולוגי. ברשות מציינים, כי מאמץ קולקטיבי זה לא רק העצים את הקהילה, אלא גם טיפח תחושת אחריות ובעלות כלפי הנחל הנהר.