בשנים האחרונות אנחנו שומעים על יותר מקוואות טהרה לנשים שנפתחים בעיר. לעלייה במספר המקוואות אחראי ראש המועצה הדתית ראובן יוסופוב, שקידם בברכתו של ראש העירייה רמי גרינברג, תכנית במסגרתה בכל שכונה מוקם מקווה טהרה מפואר שנשות השכונה ירצו להגיע אליו ולטבול בו.

"זה שירות בסיסי בנושא דת המגיע לכל תושבת בעיר", אומר יוסופוב שגאה בהישג של המועצה המפעילה כיום 10 מקוואות טהרה לנשים ברחבי העיר. 

בשנים האחרונות הקימה המועצה הדתית בשיתוף עם העירייה והמשרד לשירותי דת, שני מקוואות מפוארים לנשים האחד מקווה "מעיין חיים" בשכונת הדר גנים והשני בשכונת נווה דקלים. בעת הזאת נמצאת בעיצומה הקמת שלושה מקוואות נוספים האחד בשכונת פסגת הדר, השני ברחוב העצמאות בשכונת כפר גנים והשלישי מקווה גברים בשכונת כפר אברהם.

אלא שבכך לא הסתפק ראש המועצה הדתית יוספוב שדאג לכתת רגליו ולדאוג לתקציבים חורגים במטרה לשפץ מקוואות ישנים ולהעמידם בסטנדרטים הגבוהים כדי שיהיו מזמינים עבור הציבור בעיר צרכן השירותים הללו.

ראש המועצה הדתית מציין כי בעת שיפוץ מקוואות המועצה הדתית מעמידה לרשות הנשים, מקוואות חלופיים או באותה שכונה אפילו בתנאי לשיפוץ מהיר קודם לכן או בשכונה סמוכה וזאת כדי שלא לפגוע בהספקת השירותים הללו לנשים. 

ואם לא די בכך אז המועצה הדתית בפתח תקווה דאגה להעמיד שלושה מקוואות בסטנדרטים של נגישות מלאה לבעלי מוגבלויות, מקווה נוסף בנגישות חלקית, ובנוסף פועל בעיר מקווה תורן המאפשר הגעה אחרי שעות הפעילות הרגילות, עבור נשים שאין באפשרותן לפקוד את המקווה בשעות הפעילות הרגילות.