אחרי שנים של טענות על אי חוקיות מכרז השילוט בעיר, ולאחר שהעירייה האריכה אותו פעם אחר פעם מטעמים ונסיבות שונות, הבהיר משרד הפנים בשבוע שעבר, כי הוא אינו מאשר את הארכת המכרז בשנתיים נוספות. משכך, הנחה ראש העירייה רמי גרינברג את המחלקה המשפטית בעירייה ואת אגף השילוט לדאוג לפרסום מכרז חדש. גרינברג: "משרד הפנים לא אישר את הארכת תקופת המכרז בשנתיים נוספות, ואנחנו נפרסם מכרז כבר בימים הקרובים".

בשל חקירות ראש העירייה בחשד לעבירות שחיתות, בעירייה לא מתכוונים לקחת סיכונים בנושא, מה גם שבתקופת הבחירות השימוש במתקני הפרסום בעיר מאסיבי ומשמעותי עבור כל המתמודדים. לכן, כבר בשבוע שעבר החלו באגף השילוט בבחינת הפרטים, והכוונה היא לפרסם את המכרז כבר במהלך השבועיים הקרובים, כדי לא להיקלע לבעיות בשנת הבחירות.

במשך שנים, מחזיקה בזיכיון להפעלת שלטי החוצות בעיר חברת "קשת שלטים". בקדנציה הקודמת, העירייה תבעה את החברה בגין אי עמידה בתנאי המכרז, בסכום הנאמד בכ-13 מיליון שקל. בתגובה, תבעה החברה את העירייה באותו סכום בדיוק, בטענה שהעירייה אינה מאפשרת לחברה להציב מתקני שילוט כפי שהוסכם בתנאי ההסכם אליו הגיעו הצדדים לכאורה. בהסכם פשרה, נקבע כי החברה תפצה את העירייה בסכום הנאמד בכארבעה מיליון שקל, ובמקביל חוזה ההתקשרות עמה יוארך במספר שנים. ההסכם קיבל תוקף של פסק דין, שהותנה באישור משרד הפנים.

אולם, בין העירייה לחברה נתגלתה מחלוקת נוספת, ובשלב מסוים בקדנציה הנוכחית של גרינברג, ניתנה לכאורה הארכת תוקף המכרז לשנתיים נוספות, עד לשנת 2025. גם הסכם זה הותנה באישור משרד הפנים. אלא, שלאחרונה נתקבל בעירייה מסמך ממשרד הפנים, ולפיו המשרד אינו מאשר את ההסכם החדש, ולכן על העירייה נאסר להאריך את ההסכם בשנתיים נוספות ועליה לפרסם מכרז חדש, שיאפשר לחברות שילוט נוספות להגיש את הצעותיהן על פי חוק.

הניגשים למכרז, יצטרכו להגיש את הצעותיהם לתחזוקה והפעלה של 65 מתקני שילוט ברחבי העיר. עד היום אמורה הייתה החברה הזכיינית להעביר לעירייה סכום הנאמד בכשני מיליון שקל בגין אגרה וארנונה לשנה. בנוסף, העירייה הייתה אמורה לעשות שימוש ללא עלות ב-59 ממתקני הפרסום, אלא שלאגף הדוברות בעירייה לא היה צורך באותם שלטים, והשימוש בהם נעשה רק בתקופות בהן העלתה העירייה קמפיינים פרסומיים. בכל יתר ימות השנה, עשתה החברה שימוש במתקני הפרסום, אותם השכירה לעסקים בעיר.

כיוון שהעירייה לא תוכל לפרסם מכרזי התקשרות בתקופה שלפני הבחירות, הנחה ראש העירייה להאיץ את פרסום המכרז, אחרת המתמודדים לראשות העירייה לא יוכלו לעשות בהם שימוש, כמו גם החברה שמחזיקה בינתיים בזיכיון. גורמים בעירייה ציינו, כי "אכן הועברה הנחייה להזדרז ונעשתה בדיקה מקיפה, כדי לאפשר את פרסום המכרז בפני חברות השילוט הגדולות. זה לא יהיה פשוט, כי מדובר בסכומי כסף גדולים, וההתמודדות תהיה קשה".