אחרי שרמת גן התבשרה על נפילתו של סגן במיל׳ יובל זילבר ז"ל, הקהילה המאוחדת החליטה לעשות מחווה מרגשת לפני ההלוויה, שמתקיימת הבוקר (שישי) בשעה 10:00.

כדי שמפחתו ירגישו את החיבוק החם מכולם, יצאה בשעות אלה שרשרת פרידה אנושית של אנשים עם דגלי ישראל שמלווים את יובל בדרכו האחרונה.  

למעשה יצאו שתי שרשראות אנושיות עם דגלים: האחת מבית המשפחה ברוקח 86 ברמת גן, שעוברת על רוקח (לכיוון רח׳ יואב) עד אבא הלל, מאבא הלל לכיוון ביאליק, ומביאליק עד לירידה לאיילון. השנייה בסמוך לבית העלמין אליו יתקיימו הסעות למשתתפים בלווי הדיגלי (יצאו מבית ספר אהל-שם).