עיריית רמת גן הודיעה כי החל מ-1 בפברואר דוחות חניה, שניתנו בתחום חניה מוסדרת ברחבי העיר ובתחום חניה המותרת לבעלי תו אזורי מתאים בלבד, יבוטלו באופן יזום.

ההודעה מתייחסת לדוחות שנרשמו במהלך 60 הימים שקדמו להנפקת תו חניה, למעט חניה במקומות שבהם מוצב תמרור המורה אחרת, וזאת לאחר בחינה ועל פי מדיניות התביעה העירונית. בעירייה הבהירו כי בנוסף לאישור תו החניה העירוני, המערכת בודקת באופן יזום את הדוחות שניתנו בחניה מוסדרת ובתחום החניה המותרת לבעלי תו בלבד, והם יועברו לבחינה של התביעה העירונית.

בעירייה הבהירו עוד כי אם לא התקבלה הודעה על ביטול הקנסות או הדוחות שניתנו לפני 1 בפברואר, ניתן על פי הוראות החוק להגיש בקשה לביטול הקנס.