במערכת הפוליטית בגבעתיים גוברת הדריכות לקראת פתיחת המשא ומתן הקואליציוני בשבוע הבא.
ראש העירייה רן קוניק, שיזמן את ראשי הסיעות לפגישות נפרדות, עדיין לא קבע איזו קואליציה בכוונתו להקים.
בסביבתו של קוניק הבהירו כי שני תיקים לא יהיו נתונים למשא ומתן, והם יישארו בידי סיעתו, גבעתיים שלנו: ראשות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שבה קוניק צפוי להמשיך לכהן, ותיק החינוך.
תיק החינוך יפוצל ככל הנראה בין שתיים מחברי רשימת גבעתיים שלנו: אשת החינוך הוותיקה יהודית קורוטקי, שבעבר הייתה בין היתר סגנית ומנהלת בבתי הספר יגאל אלון ובורוכוב, תהיה ממונה על החינוך בבתי הספר בגבעתיים.
סיגל שפיץ-טולדנו, יו”ר ועד ההורים העירוני, שהייתה ממייסדי ועד הגנים והוועד לגיל הרך, תהיה ממונה על החינוך בגיל הרך.
אחד מהנושאים המרכזיים במשא ומתן יהיה בסוגיית שני סגני ראש העירייה בשכר ומי יהיו אלו שיכהנו בשני התפקידים.
בנוסף, גם תיקים מרכזיים, ובהם עמותת קהילתיים וגנים ונוף, יעמדו על סדר היום במשא ומתן הקואליציוני.
מועצת עיריית גבעתיים מונה 17 חברים, וההערכות הן שלאחר שקוניק יקבל החלטה עקרונית על הקואליציה שאותה הוא רוצה לגבש, המשא ומתן יהיה מהיר.