ראש העירייה רן קוניק, הרכיב קואליציה המונה 12 מ-17 חברי המועצה, והודיע שבינתיים סיעת צעירים פלוס, בראשות סגן ראש העירייה היוצא סיון גולדברג, לא תהיה חלק מהקואליציה. 
קוניק, שחברים מסיעתו גבעתיים שלנו יחזיקו בתיקים מרכזיים, חתם על הסכמים קואליציוניים עם שלוש הסיעות האחרות - יש עתיד-מרצ בראשות אלעד רוזגוביץ, הבית שלנו בגבעתיים בראשות המשנה לראש העירייה מושיק גלדשטיין וזך בראשות המשנה לראש העירייה בני רייך.
קוניק הודיע כי סיעת גבעתיים שלנו, שבבחירות למועצה קיבלה 7 מנדטים, תמשיך להחזיק בתיקי התכנון והבנייה, חינוך, ביטחון וחירום, קהילה וגמלאים (במחצית הראשונה של הקדנציה).
סגנית ראש העירייה אור-לי ניב תמשיך לכהן בחמש השנים הבאות כסגנית בשכר וכממלאת מקום ראש העירייה. ניב תמשיך לכהן כיו”ר עמותת קהילתיים ויו”ר מועצת הנשים, ותחזיק את תיקי ביטחון וחירום וקהילה גאה.
קוניק עצמו ימשיך לכהן כראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ויחזיק בין היתר את תיקי שורדי השואה והספורט.
את תיק הגמלאים צפוי להחזיק במחצית הראשונה של הקדנציה אלי הולצמן, שמנהל את מכללת הגמלאים של הההתסדרות במרחב והוביל פעילויות רבות למען ותיקי העיר. 
גם תיק החינוך ינוהל על ידי שתי חברות מסיעת גבעתיים שלנו.
אשת החינוך הוותיקה יהודית קורוטקי, שבעבר הייתה בין היתר סגנית ומנהלת בתי הספר יגאל אלון ובורוכוב, תהיה ממונה על החינוך בבתי הספר בגבעתיים.
סיגל שפיץ-טולדנו, יו”ר ועד ההורים העירוני, שהייתה ממייסדי ועד הגנים והוועד לגיל הרך, תהיה ממונה על החינוך בגיל הרך.
קוניק הודיע עוד, כי התפקיד השני של סגן ראש העירייה בשכר יהיה ברוטציה. במחצית הראשונה של הקדנציה התפקיד יאויש על ידי חבר או חברה מסיעתו גבעתיים שלנו. 
במסגרת הרוטציה, במחצית השנייה של הקדנציה, יכהן כסגן ראש עירייה בשכר ראש סיעת יש עתיד-מרצ אלעד רוזגוביץ.
סיעת יש עתיד-מרצ, אשר קיבלה 3 מנדטים בבחירות למועצת העירייה, תחזיק את תיקי איכות הסביבה וקיימות, תחבורה, קהילה שוויונית רפורמית, החינוך המיוחד, ונציג מטעמה יכהן כיו”ר ועדת המכרזים העירונית. זאת, בנוסף לייצוג בגופים עירוניים נוספים.
המשנה לראש העירייה מושיק גולדשטיין, שסיעת הבית שלנו בגבעתיים שבראשותו קיבלה מנדט, ימשיך להחזיק את תיק מורשת ישראל ויהיה ממונה על נושאי הדת בעיר - בין היתר, במועצה הדתית.
גולדשטיין, שהיה ממובילי פרויקטים של התחדשות עירונית, ובהם במתחם ההסתדרות, ימשיך לכהן כמ”מ יו”ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וגם יחזיק את תיק קשרי חוץ.
בנוסף, הוא ימשיך לכהן כיו”ר החברה העירונית יעד, שהובילה פרויקטים גדולים של בינוי ותשתיות בעיר, ואשר בימים אלו מתמקדת בפרויקט מיגון מוסדות החינוך בגבעתיים, בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים.
המשנה לראש העירייה בני רייך יחזיק את תיק הגמלאים בקדנציה השנייה של הקדנציה ויכהן כיו”ר האגודה לתרבות הדיור בעיר. בנוסף, הוא יהיה חבר בשורת ועדות, ובהן הוועדה המקומית לתכנון הבנייה, בדירקטוריון יעד, כנציג גבעתיים במוסד הגריאטרי האזורי גיל-עד במתחם בית החולים תל השומר (המשותף לכמה רשויות ובהן רמת גן) ובאיגוד ערים דן לתברואה.
קוניק הודיע בפגישה שקיים עם גולדברג, שרשימתו קיבלה 5 מנדטים, כי הוא לא ימשיך לכהן כסגן ראש עירייה בשכר וסיעתו תהיה באופוזיציה.
נודע כי בסביבתו של קוניק טענו כי לנוכח משבר האמון שנוצר ביניהם בעקבות המלחמה, הרכב הרשימה וקמפיין הבחירות של סיעת צעירים פלוס - הוחלט שלא להכניס את הסיעה לקואליציה. “סיעת הצעירים לא תיכנס בשלב זה לקואליציה”, הבהיר קוניק.
החלוקה הסופית של מחזיקי התיקים וחברי הוועדות והדירקטוריונים תיקבע עד לישיבת המועצה הראשונה, שתתקיים ביום רביעי בבית ראשונים בגבעתיים.