התקציב השוטף של עיריית רמת גן לשנת 2024 יסתכם ב-1.842 מיליארד שקל - תוספת של 4% לעומת שנת 2023. כך עולה מהצעת התקציב שאושרה בישיבת מועצת העירייה ברוב של 14 תומכים לעומת שני מתנגדים.

התקציב אושר באיחור של למעלה מחצי שנה, בשל דחיית הבחירות לרשויות המקומיות, שהתקיימו בסוף פברואר, והוא כולל צמצום בפעילויות, בין היתר, באירועי תרבות, לצד העלאות שכר בהתאם להסכמי השכר במגזר הציבורי והוצאות חריגות בעקבות מלחמת חרבות ברזל.

גזברית עיריית רמת גן גלית שניידר מימרן ציינה כי התקציב הושפע משלושה גורמים משמעותיים: הסכמי השכר במגזר הציבורי, מלחמת חרבות ברזל וההוצאות על הבחירות לראשות ולמועצת העירייה.

הסכמי השכר הקיבוציים, שנחתמו בשנת 2023 בין המדינה להסתדרות, גרמו לעלייה של כ-77 מיליון שקל בשכר בין שנת 2022 לשנת 2023, כאשר הצפי הוא לעלייה נוספת בסך של כ-40 מיליון שקל בשנת 2024.

הוצאות השכר בתקציב 2024 מסתכמות בכ-790 מיליוני שקלים, המהווים כ-43% מסך התקציב. בהוצאות השכר, חל, בין היתר, גידול של כ-19.5 מיליון שקל (22%) בהוצאה העירונית לתשלום שכרן של הסייעות. זאת, כחלק מהרפורמה שעליה סוכם בהסכמים הארציים. 

גזברית העירייה הסבירה עוד כי בשל המצב הביטחוני, בעקבות מלחמת חרבות ברזל, נוצר אובדן הכנסות (רובן בחודשים אוקטובר-דצמבר 2023) בסכום של כ-33 מיליון שקל. ההכנסות ירדו בסעיפי הארנונה, השילוט והחניה, כאשר במרבית אותה תקופה גם לא הוטלו קנסות חניה.

לעומת זאת, נוספו הוצאות בלתי צפויות בשל המלחמה, בהן לתקציבי חירום, תגבור הון אנושי וקליטת מפונים בעיר, בהיקף של כ-10 מיליוני שקלים. בנוסף, הוצאות הבחירות הסתכמו בכ-4.5 מיליוני שקלים.

לדברי שניידר מימרן, תקציב 2024 כולל התייעלות רוחבית של 10% בסעיפי תקציב של ציוד משרדי, כיבוד וחומרים, תוך חזרה בהרבה מהסעיפים התקציביים לבסיס התקציב שהיה בשנת 2023 וצמצום כולל משמעותי בתקציב התרבות, בעיקר באירועים העירוניים.

"למרות האתגרים הללו, העירייה תעשה כמיטב יכולתה כדי להמשיך לספק יציבות וחוסן לתושבים שלנו, תוך הבטחה שהאינטרסים של תושבי העיר יקבלו עדיפות עליונה", היא ציינה בפתח ספר התקציב.

הכנסות הארנונה, שעלתה ב-1 בינואר בהתאם לנוסחת העדכון האוטומטית של המדינה, בשיעור של 2.68%, יסתכמו השנה בכמיליארד שקל - גידול של כ-3% לעומת 2023.

 ההכנסות כוללות יתרות חיובי ארנונה בסך של 32 מיליון שקל, והתחשיב הכולל נעשה בהנחה ששיעור גביית הארנונה ברמת גן יהיה גבוה ויעמוד על 95.5%. 

הנחות הארנונה, המוענקות בין היתר לאזרחים ותיקים, לנכים ולמטופלים באגף הרווחה, צפויות להסתכם בכ-163.9 מיליוני שקלים.

הוצאות העירייה עבור שכר לעובדים יסתכמו בכ-790 מיליון שקל (43% מהתקציב), ועבור פעולות – 931 מיליון שקל - 50% מהתקציב. 5% נוספים יופנו לפירעון מלוות והוצאות מימון (86 מיליוני שקלים).

ההכנסות מחניה - תשלומים בכחול-לבן ובחניונים בפארק לתושבי חוץ, לצד קנסות חנייה -  צפויות לזנק השנה מכ-90 לכ-116 מיליוני שקלים. מהפירוט עולה, כי עיקר הגידול נובע מחוק העזר העירוני החדש, שנכנס בחודש שעבר לתוקף, ובמסגרתו תשלומי החניה לתושבי חוץ בכחול-לבן ברמת גן זינקו כמעט פי שניים – ל-11.90 לשעה. ההערכות עד שעד סוף 2024 תוספת ההכנסות מחניית כחול-לבן לתושבי חוץ תעמוד על כ-20 מיליון שקל, ושבסך הכל ההכנסות מחנייה בכחול-לבן לתושבי חוץ תסתכם השנה בכ-53 מיליון שקל. מקנסות חניה צפויות ההכנסות לגדול בכמיליון וחצי שקל - לכ-22 מיליוני שקלים.

סעיף ההוצאה הגבוה ביותר מבין פעילויות העירייה יהיה גם השנה חינוך - כ-666 מיליון שקל, גידול של כ-4% לעומת 2023. לעומת זאת, בסעיף תרבות וספורט יהיה השנה צמצום של כ-7%, והוא יסתכם בכ-65.6 מיליוני שקלים. גם בסעיף הבריאות יהיה צמצום של כ-7%, וההוצאה תסתכם בכ-3.8 מיליוני שקלים. בסעיף הרווחה יהיה גידול של כ-2% - לכ-201 מיליוני שקלים, ועלייה דומה תהיה בסעיף הדת - לכ-9.8 מיליון שקל. בסעיף קליטת עלייה תהיה עלייה של כ-1% - לכ- 3.4 מיליון שקל, ובסעיף איכות הסביבה העלייה תהיה גבוהה יותר, בשיעור של כ-4% - לכ-2.6 מיליון שקל. בסעיף תברואה ושירותי ניקיון לא יחול שינוי, וההוצאה תסתכם בכ-177 מיליוני שקלים. לעומת זאת, בסעיף שמירה וביטחון ההוצאה תצטמצם בכ-13% - לכ32.8 מיליון שקל.

הקיצוץ החד ביותר נרשם בסעיף חגיגות ואירועים, בשיעור של כ-80%, והוא יסתכם השנה בכ-4 מיליוני שקלים בלבד.

ראש העירייה כרמל שאמה הכהן, שניהל את ישיבת המועצה, ציין כי לראשונה לאחר שנים ארוכות התקציב אינו מוגש על ידי חבר המועצה לשעבר אלי מוסרי, שזכה לכינוי "שר האוצר" ושהטביע במשך שנים ארוכות חותם על תחום הניהול הכספי בעירייה.

שאמה הכהן הבהיר כי הניהול הכספי האחראי, שכלל התייעלות בשנים שקדמו למלחמת חרבות ברזל, אפשר לעירייה לעמוד בהוצאות הנוספות ולהתמודד עם אובדן ההכנסות בשלושת החודשים הראשונים של המלחמה - דבר שהותיר את מעמדה כעיר פיננסית איתנה.

יו"ר ועדת הביקורת העירונית, עו"ד זוהר ישרים, דרש לתקצב אירוע עירוני ביום ירושלים.

"אני פותח את ספר התקציבים ורואה שורה ריקה ביום ירושלים, ומאידך - את שידור גמר ליגת האלופות בפארק הלאומי תקצבו ב-110 אלף שקל. אני חובב כדורגל, אבל לפני הכל, יום ירושלים צריך להיות על ראש תקציבנו".

שאמה הכהן אמר שהוא לא ידע על היעדר התקצוב, והדבר נקבע על ידי הדרג המקצועי. עם זאת, הוא ציין כי בתקופה הנוכחית אין לדעתו לקיים חגיגות בעיר, ויש לבדוק אפשרות לקיים יום עיון או אירוע אחר, כמו על מורשת הקרבות בירושלים.

סגן ראש העיריה עו"ד רועי ברזילי טען בדיון כי אירוע יום ירושלים הפך בשנים האחרונות לסקטוריאלי. עו"ד ישרים דחה את הטענות ואמר שיום ירושלים הוא של כולם.

בסופו של דבר, לא נוסף תקצוב ליום ירושלים, אך ראש העירייה הודיע שיבדוק אפשרות לציון יום ירושלים במתכונת אחרת המתאימה לרוח התקופה.

ראש סיעת הליכוד משה רווח, שהכין "שיעורי בית" לקראת הישיבה, העלה שורת השגות לגבי כמה מסעיפי התקציב. רווח טען שיש להגדיל את תקציב השירות הפסיכולוגי, על רקע מלחמת חרבות ברזל, כאשר יש יותר תושבים נזקקים לסיוע. "יש צורך להגדיל את התקציב, כדי לתת מענה מהיר לכל מי שפונה", הוא ציין.

שאמה הכהן הודיע כי הסיוע לא ייפגע, והוא ניתן כחלק ממעטפת עירונית. הוא הבהיר כי תקציב השירות הפסיכולוגי נקבע בהתאם לתחשיבי הדרג המקצועי.

רווח גם דרש לבטל את הקיצוץ בסעיף טיפולי שיניים מטעם העירייה. בגזברות הסבירו כי מי שנזקק למימון וסיוע כספי בטיפולי שיניים מופנה למרפאות פרטיות על חשבון העירייה, ומדובר בחיסכון בעלות הכוללת.

רווח גם התריע נגד הקיצוץ בתקציב האבטחה במוסדות חינוך. מנכ"ל העירייה מוטי כהן הסביר כי התקציב עבור המאבטחים נקבע על פי דוחות הפעילות שלהם, וכי מדובר בהתייעלות, ובפועל אין קיבוץ באבטחה, הכוללת גם סיורים היקפיים.

רווח גם טען נגד קיצוץ ברובעים העירוניים. בתקציב הנוכחי תוקצבה הפעילות של שלושה רובעים. מנכ"ל העירייה אמר בתגובה, כי לאחר פתיחת מרכז השירות לאזרח, המעניק מעטפת מלאה לכל תושב ופיתוח של השירותים הדיגיטליים, יש פחות צורך ברובעים, והתושבים מעדיפים לפנות ישירות למרכז השירות החדש שנפתח לא מכבר. "מרכז השירות מייתר את הרובעים, וצמצם כמעט לאפס את הגעת התושבים למשרדי הרובעים", הוא ציין. "תושבים מעדיפים להגיע ולקבל שירות בכל התחומים במרכז השירות".

שאמה הכהן הבהיר כי הוחלט להמשיך כפיילוט את הפעלתם של שלושה רובעים, ובעוד כשנה יוחלט סופית בסוגיית הרובעים בעיר, בהתאם לממצאים בפועל.

רווח גם טען נגד ביטול מלגות לספורטאים מצטיינים, ודרש להגדיל את ההקצבות לקבוצות הספורט בעיר, ובהן החובבניות. שאמה הכהן הודיע כי סוגיית המלגות תיבדק, וביום שישי הוא פרסם הודעה שלפיה מתן המלגות לספורטאים מצטיינים ימשך. הוא גם הבהיר כי המדיניות העירונית היא לעודד הצטיינות בקבוצות הבוגרות, כפי שנעשה עם מכבי עירוני רמת גן כדורסל. בעירייה מתכוונים עוד להתנות את גובה התקצוב בעתיד לכלל קבוצות הנוער והילדים בכך ששיעור תושבי העיר יעלה על 50% בכל קבוצה.

חבר מועצת העירייה עו"ד זוהר ישרים טען כי יש להימנע מקיצוץ בתקציב הפעילות התורנית לציבור הדתי בעיר. שאמה הכהן הודיע כי נעשו קיצוצים בכל סעיפי פעילויות התרבות, והזכיר כי בשנים האחרונות דווקא גדל תקצוב הפעילות התורנית.

בסיום העלאת ההשגות, התקיימה ההצבעה ותקציב 2024 אושר. אבל לכולם היה ברור שבתקציב 2025, לנוכח המצב הכלכלי במשק, התקציב יהיה מורכב הרבה יותר, והוא יכלול ככל הנראה קיצוצים נוספים. זאת, במקביל לעלייה הצפויה בארנונה בכל הארץ, בהתאם לנוסחת העדכון של המדינה, שצפויה לעמוד על כ-5.3% החל מ-1 בינואר בכל הרשויות המקומיות.