שלושה מחברי המועצה - ליעד אילני, עו”ד אביבית מאור נמרודי ונאווה רביבו - לא השתתפו בהצבעה על אישור התקציב, במחאה על אי-מתן רשות דיבור לאילני בעת הדיון. ראש העירייה כרמל שאמה הכהן אמר כי אילני נקרא על ידו בתחילת המועצה שלוש פעמים לסדר, ולכן נשללה ממנו זכות הדיבור.
העימות ביניהם פרץ על רקע סידור מקומות הישיבה של חברי המועצה, כאשר חברים מהאופוזיציה פוצלו במקומות ישיבה שונים בקצות האולם ולא ישבו יחדיו.
אילני מחה על כך שלא ניתנה לו זכות הדיבור, והודיע כי בכוונתו להגיש עתירה משפטית לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב, בבקשה לפסול את הישיבה ואת אישור התקציב.
זאת, מאחר שלא ניתנה לו זכות להביע את הערותיו והתנגדותו לסעיפים שונים. “זו סתימת פיות”, הוא טען. “רציתי לשאול בשם התושבים שאלות על סדר העדיפויות של העירייה, אבל ראש העיר אסר לתת לנו אפשרות לדבר, בניגוד לחוק”.
חברת סיעתו עו”ד אביבית מאור נמרודי אמרה בעת שיצאה עם אילני ורביבו מישיבת המועצה: “זו דיקטטורה”.
חבר מועצה נוסף מסיעתו של אילני רמת גן שלנו, פרופ’ זוהר אופלטקה, לא השתתף בישיבה, מאחר שלא היה בארץ.
במכתב התראה, ששלח בא כוחה של סיעת רמת גן שלנו, עו”ד ד”ר מתן גוטמן, העירייה נדרשת לבטל את אישור התקציב, ושתכונס ישיבת מועצה חדשה לאישור התקציב, אשר בה תינתן לאילני שעה לדבר ולהעיר את הערותיו על התקציב מטעם כל חברי הסיעה.
עוד הוא דורש - לשנות את מקומות הישיבה של חברי הסיעה, כדי שכל חברי הסיעה יישבו יחדיו באולם המועצה, במקום ראוי לנבחרי ציבור ובמקומות מרכזיים יותר מעובדי עירייה. 
שאמה הכהן דחה את טענותיו של אילני: “קראתי לו שלוש פעמים לסדר, ובגלל זה הוא לא קיבל את זכות הדיבור”.

עקיצות בין שאמה הכהן לרווח

שני אירועים מעניינים נוספים היו בעת אישור התקציב: חבר סיעת הליכוד שבאופוזיציה, שמואל לרמן, לא השתתף בישיבת התקציב. 
בנוסף, על רקע השסע במהלך מערכת הבחירות, התקיים דיון ענייני בעת שראש סיעת הליכוד משה רווח העלה השגות לגבי סעיפים שונים בתקציב.
לרמן אמר לרווח מחוץ לאולם, "אני רואה שהיה דיון ענייני בינך לבין ראש העירייה". רווח השיב: “תמיד אני ענייני”.
עם זאת, היו לעתים גם חילופי “עקיצות” בין שאמה הכהן לרווח.
כאשר שאמה הכהן העיר לרווח: “הממשלה שלך”, רווח השיב: “אתה היית חבר כנסת מטעם הליכוד”.
שאמה הכהן לא נשאר חייב: “הייתי בתקופה שהליכוד היה אחר”.

הקרב על הבריכה

בסיום ישיבת התקציב המיוחדת התקיימה ישיבת מועצה מן המניין, שבמהלכה לרמן לא הצביע נגד הקואליציה והעדיף להימנע.
יו”ר ועדת הביקורת, עו”ד זוהר ישרים, העלה שתי הצעות לסדר היום.
ישרים דרש לפתוח מרכז קהילתי עבור תושבי שכונת רמת עמידר. שאמה הכהן הבהיר כי קיימים מרכזים קהילתיים סמוכים, והתושבים יכולים להגיע אליהם.
בהצעתו לסדר השנייה, ביקש ישרים להגדיל את כמות שעות שיעורי השחייה בהפרדה לציבור הדתי, ולקיים אותם בשעות נוחות יותר.
הוא הציע לבדוק אפשרות שבריכת דג הזהב תפעל רק בהפרדה בין נשים לגברים, כדי לאפשר לציבור הדתי מכל העיר להגיע אליה.
לדבריו, ישנן ברמת גן בריכות שחיה נוספות, שבהן הציבור החילוני יכול להשתמש ללא הגבלה.
חבר המועצה מהקואליציה עו”ד אביהוא בן משה הציע שהעירייה תגיע להסדר עם הבריכה במרום נווה שבבעלות פרטית, כדי להקצות יומיים בשבוע לשחייה בהפרדה עבור הציבור הדתי.
במהלך הדיון פרצו לעתים עימותים מילוליים בין עורכי הדין ישרים ובן משה וחבר המועצה מטעם ש”ס עו”ד מנחם דוד, על רקע הבחירות למועצה.
שאמה הכהן הודיע כי הוא מוכן לשקול אפשרות לקיים שיעורי שחייה בהפרדה בבריכת שחייה בבני ברק, ושעיריית רמת גן תממן הסעות לתושבי העיר.
הוא הזכיר כי לפני כשנה פרצה סערה ציבורית, כאשר היו טענות נגד ההחלטה להקצות גם שעות שחייה בהפרדה בקאנטרי רמת גן. “אנחנו מאזנים בין הצרכים של הציבורים בעיר”, הוא ציין.
בסופו של דבר, שתי ההצעות ירדו מסדר היום, אבל בניגוד לוויכוחים שפרצו לעתים בין שלושת הנציגים המזוהים עם הציבור הדתי והמסורתי בעיר, הם הצביעו ביחד נגד הורדת ההצעות מסדר היום.
“לפחות בהצבעות יש ביניכם אחדות”, העיר שאמה הכהן, וההצעות ירדו מסדר היום ברוב קולות הקואליציה, כאשר חברי סיעת רמת גן שלנו אינם משתתפים בישיבה, במחאה על כך שלא ניתנה לאילני זכות דיבור בישיבת אישור התקציב.
לקראת סיום ישיבת המועצה, אושרה יציאתם של שאמה הכהן, ממלאת מקומו עו”ד עינב בר כהן וגזברית העירייה גלית שניידר מימרן לכנס חדשנות בינלאומי בארה”ב.