חינוך לגיל הרך הוא נושא שמטריד הורים רבים. כדי למצוא פתרונות לילדים מגיל לידה ועד גיל 6, הוקמה בגבעתיים וועדה יישובית אשר תהיה אמונה על נושאים הקשורים למעונות ופיקוח, טיפול וייעוץ, רווחה ופנאי, חינוך בלתי פורמלי, גני הילדים ועוד.

את פעילות הוועדה תוביל סיגל שפיץ טולדנו, סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק חינוך לידה עד 6, בשיתוף ובברכת רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים.

מהלך זה נעשה בהמשך לפתיחתה של המחלקה לגיל הרך במינהל החינוך, הנוער והצעירים בעיריית גבעתיים, המתמקדת בגילי לידה עד שלוש. בוועדה ייקחו חלק מפקחות משרד החינוך, וכן נציגים מאגפי העירייה השונים, בהם נציגי מינהל החינוך, הנוער והצעירים, השירות הפסיכולוגי – חינוכי, נציגי האגף לשירותים חברתיים, נציגי עמותת קהילתיים, נציגות טיפות החלב. בהמשך הדרך יצטרפו גם נציגות הגננות, הסייעות וההורים.

סיגל שפיץ טולדנו, סגנית ראש עיריית גבעתיים ומחזיקת תיק חינוך לידה עד שש: "עיריית גבעתיים, בהובלתו של ראש העירייה רן קוניק, חרטה על דגלה לקדם את תחום הגיל הרך בשנים הבאות. מטרתנו היא להעצים את הילדים בשכבות גיל אלו ולשפר את השירות והמידע הניתן להורים. באמצעות רב שיח עם כל הגורמים המקצועיים והחינוכיים וסיורים בשטח, נוכל להרחיב את המענים לגילי לידה עד שש, ואף להוות מודל בתחום לערים נוספות".