הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן המליצה לוועדה המחוזית להפקיד תוכנית בתנאים להקמת מגדל בן 60 קומות בשכונת הראשונים בעיר, בסמיכות למתחם בורסת היהלומים.
על פי התוכנית, המגדל ישלב בין שימושים למגורים, תעסוקה ומסחר.
התוכנית מהווה חלק ממדיניות העירייה ואגפי ההנדסה והתכנון בעיר, לקידום פרויקטים של עירוב שימושים בהתחדשות מתחם תעסוקה ותיק, תוך הקצאת שטחים ציבוריים, שבהם יוקמו פארקים ומבני ציבור.
התוכנית לבניין מגדל יורוקום, ביוזמת חברת קנדה ישראל, מתפרסת על פני 6.7 דונם, וכיום בנויים במתחם שלושה מבני משרדים בני כשש קומות, שייהרסו.
מגדל יורוקום, שייבנה במקום בנייני המשרדים הישנים, יתנשא לגובה של 250 מטרים, ועל פי התוכנית - יוגדר כמבנה תעסוקה עם 47,645 מ”ר לצרכים אלו, חזית מסחרית בהיקף של 400 מ”ר, שטחים לצורכי ציבור בקומות הראשונות של המגדל בהיקף של 1,600 מ”ר ויחידות דיור, ברובן קטנות, במספר אשר ייקבע על פי בדיקה שמאית. התוכנית גם מקצה שטח קרקע בהיקף של 1.5 דונם לצורכי ציבור.
המגדל החדש מהווה חלק מפרויקט קירוי רחוב המעיין ברמת גן, שבו הכביש ותנועת כלי הרכב לכיוון הבורסה יעברו במנהרה, ומעליה יוקם שטח ציבורי ירוק בכניסה למגדל. על פי התוכנית שאושרה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, יופרשו שטחים לשימוש הציבור.
אגף התכנון בעיריית רמת גן ממליץ בשטחים הציבוריים, בין היתר, על הקמת בית ספר, אשר ישמש את שכונת ראשונים המתחדשת.
אישור התוכנית בוועדה המקומית וההמלצה להפקדה בוועדה המחוזית להקמת מגדל של חברת קנדה ישראל, מצטרפים לשורת פרויקטים משמעותיים המקודמים בימים אלו באזור הצפון-מערבי של רמת גן - במתחם הבורסה ובשכונות הסובבות אותו.
עיריית רמת גן הקימה בשנה האחרונה מנהלת לכלל הפרויקטים האסטרטגיים בעיר, בניסיון לזרז תהליכים בירוקרטיים ולתכנון עבור האזור המתחדש במתחם הבורסה, שעולה לגובה עם מגדלים בני 110-60 קומות, והאזורים הסמוכים.
בנוסף, אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן המלצה לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית הכלל-עיונית, אשר מחליפה תמ”א 38, בהובלת אגפי התכנון וההנדסה בעיר ובשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בתקציב כולל של 3.1 מיליוני שקלים.
התוכנית מלווה בצוות תכנון רב-תחומי, בראשות משרד ארי-כהן-מיכל וינד אדריכלים, ובמהלך קידום התוכנית נערכו ישיבות תיאום עם ארגון הקבלנים. התוכנית כוללת את כל שטחה המוניציפלי של העיר, אך היא חלה רק על מבנים קיימים המשמשים למגורים, שניתן היתר לבנייתם לפני שנת 1985, בחלקות מקור שבין 450 ל-1,200 מ”ר.
התוכנית חלה על 10,650 יחידות דיור, ומוצעות בה בסך הכל כ-25,950 יחידות דיור. היא מגדירה שלושה אזורי התחדשות, בהתאם להיררכיית הרחובות: רחוב מסחרי, רחוב משני רחב ורחוב משני צר.
בעירייה כבר הודיעו שהמדיניות במסגרת התחדשות עירונית היא איחוד חלקות, אך הבהירו כי אם יהיו בניינים שבהם לא ניתן יהיה לבצע בנייה מתחמית במסגרת התחדשות עירונית, תישקל אפשרות לבנייה במסגרת התחדשות עירונית נקודתית.
“הבאנו שתי בשורות לעתיד העיר רמת גן. בשורה אחת היא התחדשות עירונית משמעותית, שתביא להקמת מגדל מרשים, שירחיב את מתחם הבורסה המתקדם, אשר ישלב בין תעסוקה, מגורים ומסחר. התוכנית השנייה היא אישור תוכנית להתחדשות בניינית המחליפה את תמ”א 38, ביחד עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית”, ציין ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן. “שתי הבשורות האלו מסמנות את עתידה של העיר, שבעזרת תוכניות ומדיניות נכונה, שאותה אנו מובילים בשנים האחרונות, יוקמו בה אזורים חדשים לתעסוקה, מסחר ומגורים מתקדמים ואטרקטיביים ברמה בינלאומית, ביחד עם פארקים ומבני ציבור לטובת התושבים והתושבות”.