הארנונה צפויה לזנק החל מ-1 בינואר בשיעור של 5.29% ברשויות המקומיות בכל הארץ, ובהן רמת גן וגבעתיים.
נוסחת העדכון שהמדינה קבעה לחידוש הארנונה מורכבת משני מרכיבים: מדד השכר בשירות הציבורי ומדד המחירים לצרכן בשנה האחרונה.
על פי נוסחת העדכון האוטומטית, עליית הארנונה תהיה בחישוב של 50% מעליית השכר במגזר הציבורי ו-50% מעליית מדד המחירים לצרכן.
בקבוצת וואטסאפ של איגוד מנהלי הארנונה ברשויות המקומיות העריכו כי על פי התחשיב יעלה שיעור הארנונה בשיעור חד של 5.29%. הגידול החד ביותר היה בשכר במגזר הציבורי, שעלה ב-7.79%. מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של 2.79%. 
אבל בכך לא מסתיימות העליות שהרשויות המקומיות יגבו. על פי חוק המטרו, רשויות מקומיות שהתוואי המתוכנן של המטרו עובר בתחומן רשאיות להטיל היטל מטרו בשיעור של 3.5%.

הרשויות אמורות לשלם למדינה עבור כל תחנת מטרו העוברת בתחומן. עדיין לא ברור מי יהיו הרשויות המקומיות שיטילו כבר ב-1 בינואר 2025 את היטל המטרו. זאת, מאחר שהעלייה המצטברת, ביחד עם הזינוק בתעריפי הארנונה, תגיע אז לכ-8.79%.

עם זאת, רשויות מקומיות שתהיה להן בעיה תזרימית ויצטרכו להעביר את התשלום השנתי למדינה, עשויות להטיל גם את היטל הארנונה.
אומנם הבחירות לרשויות המקומיות התקיימו ב-27 בפברואר, אבל ספק אם ראשי ערים יאפשרו לתשלום הארנונה והיטל המטרו בפועל לזנק בשיעור כל כך חד של 8.79%.

עם זאת, על רקע הירידה בהכנסות הארנונה בשלושת החודשים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל ברבות מהרשויות המקומיות, אי-הטלת קנסות חנייה ואי-גביית תשלום עבור חנייה בכחול-לבן בתקופה הראשונה של המלחמה, לצד גידול בהוצאות החירום ולעתים גם בסיוע לקליטת מפונים, ייתכן שיהיו רשויות מקומיות שייאלצו להטיל גם את היטל המטרו כבר מ-1 בינואר 2025.
עיריית תל אביב-יפו כבר הודיעה שיוטל היטל המטרו, בשיעור של 3.5%, החל מ-1 בינואר, וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים.
ההערכות הן שבמגזר העסקי ייצאו למאבק נגד ההעלאה החדה הצפויה בתעריפי הארנונה. זאת, על רקע יוקר המחיה במשק.