באישון לילה, מתוך התחשבות בתושבי העיר, חברת החשמל שידרגה את רשת החשמל בפתח-תקווה והטמינה 1.5 ק"מ קווי מתח גבוה ונמוך.

במסגרת העבודות בצומת העצמאות, זרובבל, הנשיאים וי"ד הבנים, צוותי חברת החשמל הסירו רשתות מתח גבוה ונמוך מעל הכביש, פרקו עמודים, שנאים, מנתקים, ארגזי רשת וחישמלו תחנת טרנספורמציה וארונות חשמל חדשים.  
במקביל, ולאחר הסרת הרשת האווירית, הוטמנו כבלים תת-קרקעיים חדשים לטובת שדרוג הרשת, שיפור אמינות אספקת החשמל לתושבים, נראות פני העיר והתקנת הספק חשמל גבוה יותר לטובת פרויקטיי בנייה ופיתוח באזור.

במסגרת העבודות היה הכרח לנתק את החשמל. על מנת למזער את אי הנוחות לתושבים,  העבודות התבצעו בלילה ועת סיומן לפנות בוקר, החשמל חובר כבשגרה.