אתמול, יום שני 8.8.22, אישרה מועצת עיריית תל אביב-יפו שתי החלטות חשובות הנוגעות לדיור בהישג יד. ההחלטה הראשונה נוגעת לעדכון קריטריוני הזכאות בפרויקטים בבעלות עירונית עם קביעת חמישה תנאים מצטברים: העדר בעלות על דירה, תושבי העיר, עמידה במבחן הכנסה (עד למשתכרים מהעשירון ה-7, ובהתאמה למספר הנפשות במשק הבית), בדיקת הון עצמי וקריטריון גיל (ירד ל-26). בנוסף, עודכן גובה שכר הדירה בפרויקטים בבעלות עירונית. ההחלטה השנייה נוגעת לסמכות העיריה לקבוע כי שיעור ההנחה בדיור בהישג יד בקרקעות פרטיות יעמוד על  40%, שהוא השיעור הגבוה ביותר שניתן לרשות מקומית לקבוע, בהתאם לחוק.

בנוסף, מועצת העיר עדכנה גם את גובה שכר הדירה, כך שמעתה ואלך בפרויקטים שבבעלות עירונית שכר הדירה לא יעלה על 25% מהרף העליון של ההכנסה החודשית נטו של משקי הבית בעשירון ה-5, בהתאמה למספר הנפשות ולמספר החדרים בדירה.

רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו: "ההחלטות החשובות שהתקבלו היום במועצת העירייה, יצטרפו למדיניות הדיור העירונית שנעביר במועצה בקרוב. עיריית תל אביב-יפו תמשיך לעשות כל שביכולתה על מנת להנגיש דיור בהישג יד למשפחות הסובלות מיוקר הדיור. אני שב וקורא לממשלת ישראל להתגייס גם היא, ולאמץ את הצעת החוק שהגשנו לאחרונה לרגולציה על שכירות חופשית, שכן רק שילוב כוחות בין השלטון המקומי לממשלה יוכל להביא לשינוי אמיתי."