פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם ובייחוד את תודעת הר הבית! בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 127: בית מקדש בעת הזו

חלפו כאלפיים שנה מאז שחרב בית המקדש, מקום שממעטים להסביר אותו, אם בכלל אפשר להסבירו. רובינו חולפים על הנושא כמשהו ששייך לעבר ואין לו קשר למציאות בה אנו חיים היום, כשמרכז חיינו הוא ערים גדולות ומפותחות מערביות עם הרבה פינוק והנאות חיים, כמו לונדון ברלין או ניו יורק ואפילו תל אביב.

במסגרת מחקרי את הר הבית, מה ששכן בו בעבר ומה ששוכן בו היום, התאמצתי להבין מה מקרין לנו בית מקדש. אולי אם ננתח אותו בתודעה הטהורה, נוכל להבינו או להכילו ולשקללו במרחב חיינו היהודים. בכל זאת, הרי בגינו גלינו מארץ הקודש והוא ההצדקה לאחיזתינו במציאות הזו בארץ ישראל.

התחלתי עם תודעת חב''ד, דווקא עם הרבי מלובביץ, שמעולם לא היה בארץ פיזית אך הקפיד לדבר ולשוחח על בית המקדש, ארץ ישראל ועם ישראל בארץ ובתפוצות. 

הרבי התייחס להר הבית ובית המקדש כאל מקום שהוא מחוץ לזמן ובכל זאת פועל על הזמן, כמרכז. לאו דווקא של פולחן והקרבת קורבנות, אלא כאל מקום תודעתי של גאולה בניגוד לגלות מהקדושה בה אנו חיים גם היום, היהודים בפרט ובני אנוש ככלל.