הכתבה נכתבה בשיתוף בית חב"ד

לקיום מנהג הכפרות אונליין, היכנסו לקישור המצורף: כפרות באמצעות בית חב"ד.

הדיון בעם ישראל סביב מנהג "הכפרות"

מנהג ישראל לקחת תרנגול בערב יום כיפור או בשאר ימי עשרת ימי תשובה ולערוך את טקס הכפרות.

אומרים תפילה המורכבת מפסוקי תהילים ופסוקים נוספים ובסיום מכריזים "זה התרנגול ילך למיתה ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום"

רבי יוסף קארו מחבר ספר השולחן ערוך התנגד באופן מוחלט למנהג בכפרות באמצעות תרנגול ואף כתב  יש למנוע המנהג, משום "דרכי אמורי".

הרמ"א לעומתו כותב כן לקיים את המנהג כהלכתו ובלשונו "זהו מנהג וותיקין ואין לשנות".

כיום גם הספרדים שבדרך כלל פוסקים כפי שיטת מרן השו"ע, מקיימים את מצוות הכפרות כפי שכתב הרמ"א, הסיבה לכך שסוברים שאין פה דרכי אמורי אלא עניין של צדקה, שהרי עופות הכפרות עוברות למשפחות נזקקות כתרומה.

תרנגול או כסף
למרות המנהג של כפרות על תרנגול, רבים בעם ישראל מקיימים את המצווה באמצעות פדיון כפרות לוקחים סכום כסף ומכפילים עבור כל נפש מבני הבית ולאחר מכן תורמים את הכסף לצדקה.

במקום לומר זה התרנגול ילך למיתה אומרים זה הכסף ילך לצדקה ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום.

כמה לתת לנפש 
ישנם מנהגים שונים החל מסכום של 18 ₪ ח"י שקלים , והמנהג הרווח לתת סכום שווה ערך למחיר של עוף.

פדיון נפש ופדיון כפרות
פדיון נפש לפני ראש השנה אין לו שייכות למנהג הכפרות ניתן להרחיב בנושא בקישור המצורף באתר בית חב"ד.

דרכי תרומה
עמותות רבות מפרסמות על אפשרות לתרום דרכם את כספי הכפרות, התרומות באתר מיועדות לבית חב"ד, העוסק בפעילות של תורה וחסד כל השנה.

ביקור בקברים בערב יום כיפור
בערב יום הכיפורים נוהגים לבקר בקברי אבות ומי שמסתדר לו אף לבצע את התרומה בסמיכות.

כמעט בכל בית עלמין ניתן למצוא דוכנים של עמותות שונות דרכם ניתן לקיים את המצווה.

אתר כיפור של בית חב"ד
באתר יום הכיפורים ניתן ללמוד ולעיין בצורה מעמיקה ויסודית בהלכות ומנהגי החג.

הכתבה נכתבה בשיתוף בית חב"ד