פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום  מאז ומקדם! בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 141 שעון הזמן העברי: שעון הזמן העברי, יש דבר כזה?

אף פעם לא הרהרתי במושג שעון מאז שלמדתי לקרא אותו בגיל חמש.

כשצלצל אלי רם הלל נצר ועניין אותי בדבר שעון הזמן העברי תהיתי לעצמי:  לנו היהודים יש הכול משלנו, איך זה שאת הזמן היומי שלנו איננו סופרים בעברית, קרי מימין לשמאל בדיוק כמו הכתב העברי שלנו, באותיות ולא במספרים? איך יתכן שאימצנו את זמן השעון הנוצרי? מה, אין ליהדות מה לומר בדבר הזמן העברי?

רם הלל נצר הוא קיבוצניק מהזן הכי מובהק, שמוצניק לייתר דיוק. על שעון הזמן העברי הוא עובד למעלה מ 20 שנה. חקר בדק ונשען על המקורות התנכ"יים והקבלים ועל כל מה שהורישה לנו המסורת היהודית  מאז אבינו העברי, אברהם.

לשיטתו זהו השעון שיתפקד בזמן החדש שהחל בעקבות טבח עוטף עזה ב-7.10 וכן, בבית המקדש כשיבנה, נחיה את הזמן העברי באופן מובהק.

בינתיים הוא פורש לפנינו את המחקר והממצאים שלו ואת השעון שיצר. בהחלט מרתק לעבור משעון של זמן חולין חסר פשר לשעון עברי עם מהות, תפקיד, ותכלית.

אני התמסרתי.