השבוע שלח הרב אורי שרקי ראש ארגון ''ברית עולם'' אגרת לכל חכמי האסלאם בארץ ובעולם בה ביקש לדון איתם במאורעות 7.10 וזאת מכיוון שלא יצאה שום אמירת גינוי בדבר הרצח המתועב שאירע בארץ ישראל כלפי עם ישראל בשם האסלאם!

באגרת המדוברת שטח הרב שרקי את הדברים האמורים בדבר המכנה המשותף ליהדות ולאסלאם, את חלקו של ישמעאל בתהליכי ההיסטוריה האנושית ואת חלקו של ישראל הוא עם ישראל בהיסטוריה העכשווית פה בארץ ישראל.

בהמשך האיגרת בקש הרב לנהל דיאלוג פתוח ופורה בדבר המשך הנעת ההיסטוריה מתוך מקום של כבוד לזולת בקרב בני הדתות השונות, עבודה משותפת וחזרה למקורות על מנת להגיע לפריצת דרך ולפתרון הקונפליקט בכל הנוגע לעבודת אלוהים בארץ ישראל.

 כאמור עד לכתיבת שורות אלה לא התקבל מענה. בטוחני שיש מי מהם שירצה להניע את גלגלי ההיסטוריה האנושית במשותף למען שרידות האנושות ועבודת האל ממקום של אמונה באל אחד הוא מקור ההיסטוריה האנושית.