שליש מהיהודים בישראל (33%) דיווחו שאמונתם באל התחזקה בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה המתרחשת ב-4 החודשים האחרונים, כך על פי סקר מיוחד שנערך עבור עיתון הג'רוזלם פוסט על ידי "לזר מחקרים" בראשות ד"ר מנחם לזר בשיתוף פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4All.co.il.  

על פי הסקר,  8% אמרו שאמונתם באל דווקא נחלשה והרוב – 59% אמרו שלא חל שינוי באמונתם. 16% מהחילונים ו-44% מהמסורתיים אמרו שאמונתם התחזקה. על פי הסקר, ככל שגיל המשיבים צעיר יותר כך הם מדווחים יותר על התחזקות האמונה. הסקר נערך ב-5-6 בפברואר 2024 וענו עליו 512 משיבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת במדינת ישראל מגיל 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית בסקר זה היא 4.3%. 

הביטויים המעשיים להתחזקות האמונה הדתית של המשיבים היו בעיקר יותר תפילות (63%), דיבורים עם האל (59%) או אמירת תהילים (45%). הגברת התפילות אפיינה במיוחד משיבים בגילאי 60+ (73%), ואילו דיבורים עם האל דווחו בשיעורים גבוהים יחסית על ידי משיבים חילונים (64%), מזרחיים (65%) ומשיבים בגילאי 45-60 (60%). אמירת תהילים אפיינה יחסית יותר משיבים בגילאי 45-60 (60%) ואשכנזים (50%).
בנוסף, רוב מוחלט של המשיבים (75%) אמרו שמאז ה-7 באוקטובר הם חשים יותר חיבור לעם ישראל וכך גם למדינת ישראל (69%) ולחברה הישראלית לגווניה (68%). כמחצית מהישראלים מרגישים יותר חיבור לעם היהודי בתפוצות (53%) ולמסורת היהודית (49%).

אלמנט מעניין נוסף מהסקר מתייחס לשינויים קטנים בקרב תתי קבוצות ביחס להגדרתם הדתית. ארועי ה-7 באוקטובר והמלחמה שבעקבותיהם לא שינו בדרך כלל את האופן שבו הישראלים מגדירים עצמם מהבחינה הדתית, למעט בשתי קבוצות. הראשונה מתייחסת לכאלה המגדירים עצמם כדתיים ליברליים, מתוכם,  18% מגדירים עצמם כעת כמסורתיים. מעבר דומה חל בקרב מי שהגדירו עצמם לפני המלחמה כ"חילונים קצת מסורתיים", מהם, 10% מגדירים עצמם כעת כמסורתיים.