הכתבה נכתבה בשיתוף הידברות

זוהי אחת מהמתנות הגדולות ביותר שקיבלנו מבורא עולם: התפילה. האפשרות להתפלל היא האפשרות לדבר עם הקב"ה, בפשטות, בקו ישיר אל מלך העולם – כדי לשבח אותו, לבקש ממנו בקשות בכל נושא שהוא, ולהודות לו על כל החסדים שהוא שולח לנו. חשוב לזכור שהתפילה היא לא רק זכות אלא גם חובה. כל אדם מישראל מחויב בשלוש תפילות ביום, ובתפילות נוספות בהתאם לזמנים מסוימים במהלך השנה. לכן לאורך הדורות, חכמינו זיכרונם לברכה קבעו תפילות בנוסחים מסוימים ובזמנים קבועים, כדי שלא נשכח להתפלל על הדברים החשובים ביותר, אלה שאולי לא היינו מתפנים לחשוב עליהם במרוץ החיים אף על פי שהם הדברים החשובים ביותר לכל אחד מאיתנו באופן פרטי, ולכולנו כעם.

שבתות וחגים
הנוסח של התפילות קבוע בכל יום. אך בימים מיוחדים, הנוסח הרגיל של התפילות הללו – שחרית, מנחה וערבית - משתנה, כדי להתאים לאותו יום מיוחד. למשל, בשבת ישנן תוספות שונות לתפילת שחרית ומנחה, וגם תפילת ערבית נאמרת בנוסח שונה. תפילת שמונה עשרה, שהיא החלק העיקרי בכל אחת מהתפילות הללו, נאמרת בנוסח שונה בתפילות השבת, וכך קורה גם בחגים ובימים טובים. בשבת אף יש הבדל בתוכן של תפילת שמונה עשרה בכל אחת מתפילות היום – שחרית, מנחה וערבית.

בשבתות ובחגים יש גם תפילות מיוחדות משלהם. בזמן כניסת שבת, ישנה תפילה מיוחדת לנשים לאחר הדלקת הנרות, שבה הן מבקשות עליהן ועל בני משפחתן. לאחר מכן קיימת תפילה מיוחדת נוספת: קבלת שבת. בתפילה זו אנו מקבלים את פניה של שבת המלכה במזמורים מיוחדים. בשבת נוספת גם תפילה מיוחדת על שלוש התפילות הרגילות – תפילת מוסף, שנאמרת גם בחגים. לאחר כל אלה, גם יציאת שבת מלווה בתפילה מיוחדת שנוספת לתפילת שמונה עשרה של ערבית, ובהבדלה בין קודש לחול. 

עוד אחת מהתפילות המומלצות שכדאי להכיר היא תפילת הלל, שאותה אנו אומרים בשלושת הרגלים, בימים טובים כמו חנוכה ופורים, וגם בראשי חודשים. זוהי תפילה שכולה הלל ושבח לבורא עולם, והיא מזכירה לנו בכל פעם מחדש כמה טובות עושה איתנו ה' בכל רגע ורגע, מקריעת ים סוף 

אל תחמיצו את האפשרות להתקרב אל הקב"ה באמצעות התפילה. התחילו להתפלל, אפילו תפילה אחת, ביום, ומובטח לכם שלא תרצו להפסיק.

הכתבה נכתבה בשיתוף הידברות