צום עשרה בטבת יחול היום (שלישי) מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. הצום מתחיל רק מהבוקר ולא מהערב כמו תשעה באב ויום הכיפורים. הצום נקבע זכר לתחילת המצור על ירושלים שהוביל בהמשך להבקעת חומת העיר ולבסוף לחורבן בית המקדש הראשון בתשעה באב. בניגוד לתשעה באב שבו קיימים איסורים נוספים, עשרה בטבת אסור רק באכילה ובשתייה ומקלים בו יותר בחלק מהדינים.

ירושלים
תחילת הצום: 05:23
צאת הצום: 17:19

תל אביב
תחילת הצום: 05:26
צאת הצום: 17:20

חיפה
תחילת הצום: 05:26
צאת הצום: 17:18

באר שבע
תחילת הצום: 05:24
צאת הצום: 17:22

לאחר שנקבע הצום על תחילת המצור נוספו שני מאורעות נוספים עליהם צמים כיוון שחלו בסמוך. מות עזרא הסופר שאירע בט' בטבת ותרגום התורה ליוונית שאירע בח' בטבת.

ביום כ"ז בכסלו תשי"א  קבעה מועצת הרבנות הראשית לישראל לציין בכל שנה את יום צום עשרה בטבת כיום "הקדיש הכללי". יום זה נועד לאפשר לקרובי הנספים בשואה שיום פטירתם לא נודע לנהוג במנהגי יום היארצייט של הנפטרים: להדליק נרות נשמה, לומר קדיש וללמוד משניות לעילוי נשמות הנספים.

על פי ההלכה, אם לא יודע יום הפטירה, קרוב המשפחה צריך לקובע לו יום מיוחד בשנה בו יאמר קדיש ועל כן נקבע יום זה לדורות כיום הקדיש הכללי לזכר הנרצחים. בנוסף, על פי תקנת הרבנות הראשית, בבתי הכנסת לאחר קריאת התורה שבתפילת שחרית, אומרים את תפילת אל מלא רחמים לזכרם של חללי השואה וכן נוהגים ללמוד משניות ולהדליק נר זיכרון לעילוי נשמתם ולהקדיש את הלימוד בבתי הכנסת והמדרש לעילוי נשמתם של מילוני חללי השואה הי"ד.