פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם. בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 14: יום ירושלים - תפילת חג, כמעט בהר הבית.

יום שישי ביום ירושלים, עליתי לירושלים להשתתף בתפילת חג בכניסה להר הבית, השתתפו בתפילה הרב ישראל אריאל ממשחררי הר הבית במלחמת ששת הימים, מי שהוצב לשמור על כיפת הסלע, הרב אליהו ובר, ארנון סגל ועוד שוחרי הר הבית, פעילים מכל התנועות.

הייתה זו תפילה מרגשת המהולה בעצב עמוק, האם באמת שחררנו את הר הבית? האם באמת חזרנו הביתה, לאחר 2000 שנות גלות? איך יכולה עובדה זו להשתלב עם מצב שבו הר הבית סגור, דווקא ביום שחרורו?

הר הבית, בין אם נרצה ובין אם לאו, הינו מרכז הלב של העם היהודי, הסיבה שבגינה חזרנו לארצנו וזו נעלה את דלתה בפנינו.

עוד שאלות קיננו בלבי ולא נתנו לי מנוח, בדרכי אל ביתי, אשר בעוטף עזה. 

חג ירושלים שמח! עוד נשוב אליו כבראשונה בימי בית ראשון, ונעלה אותו על ראש שמחתנו.