בית המשפט העליון ידון היום (שלישי) בהרכב מורחב בדרישת התנועה הרפורמית, התנועה הקונסרבטיבית ונשות הכותל ליישום מתווה הכותל, הכולל בתוכו ייצוג שוויוני בניהול המקום וטיפול וטיפוח של רחבת תפילה משותפת - "קשת רובינסון". עו"ד אורלי ארז לחובסקי טוענת בשם העותרות כי מאז הדיון האחרון בעתירות בינואר 2018, המדינה לא ביצעה את שהצהירה שתבצע מבחינת עבודות הבינוי בקשת רובינסון. לדבריה, מההודעה שהמדינה הגישה לקראת הדיון עולה שהיא לא עשתה כמעט דבר לקדם את הוצאת היתר הבנייה והתהליך להוצאת היתר בנייה חדש התחיל רק לאחרונה, ב־17 בספטמבר. 

לקראת הדיון אומרים בתנועות כי בגלל המצב המפלה, נפגעות הזכויות של מתפללים ומתפללות לשוויון, לכבוד, לחופש דת ולגישה למקומות הקדושים. זאת מפני שהרחבה הצפונית מתנהלת כרחבה ממלכתית בעלת נראות מכובדת, היא מיועדת רק לתפילה אורתודוקסית, נהנית מתקציבים גבוהים ובזכות הגוף המנהל אותה (הקרן למורשת הכותל) יש ייצוג נכבד לזרם האורתודוקסי־חרדי. ואילו הרחבה הדרומית אינה בעלת מראה ממלכתי, היא נסתרת ומנותקת מאתר הכותל, נמצאת במצב תחזוקתי מעורער, לא זוכה לתקצוב של הפעילות הדתית והחינוכית, ולעותרות אין כל השפעה על ניהול המקום, במישרין או בעקיפין.

לקראת הדיון אמר מנכ"ל התנועה הרפורמית הרב גלעד קריב: "ממשלת ישראל ממשיכה בשנים האחרונות להתעלם מהזכויות של מיליוני יהודים בישראל ובתפוצות ומעניקה לממסד הרבני מונופול בכותל, ללא כל הסמכה בחוק ובניגוד להצהרות של הממשלה עצמה. גם את המעט שנותר ממתווה הכותל הממשלה הזאת אינה מיישמת ובכך היא מנציחה שוב ושוב את המצב שבו ישנם יהודים מסוג א' ויהודים סוג ב'".

"אנחנו מקווים שבג"ץ יקבל את העמדה שלנו ויחייב את ממשלת ישראל לנקוט צעדים של ממש למימוש עקרונות השוויון וחופש הדת באתר הכותל, ולא פחות חשוב מכך - להבהיר כי העיקרון שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי כולו על כל חוגיו ועל כל זרמיו". בהרכב השופטים ישבו היום נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות ולצידה השופטים ניל הנדל, עוזי פוגלמן, יצחק עמית, דפנה ברק־ארז, נעם סולברג וענת ברון. בתוך כך, נשות הכותל הגיעו אתמול לעזרת הנשים בכותל המערבי, התפללו במקום והחלו בקריאת התורה מספר תורה שהביאו. במקום התפתח עימות בין המתפללות למשטרה.