פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 32 חלק ב' - היכן היה מיקומו המדויק של בית המקדש?

בהמשך לפרק הראשון בו הסביר האדריכל על שיטתו המיוחדת לאיתור מקום המקדש, בפרק זה הוא מציג אסמכתאות מפורטות לדבריו מההיסטוריה של השלטון הרומאי בארץ. הוא גם מציג סרטוטים שמראים את סגנון הבניה של אדריאנוס עד לרמת דיוק של מרחקים ומוקדים מרכזיים.

בהמשך לדבריו טוען האדריכל שהכותל המערבי, ששנים התפללו תחתיו היהודים והטילו בו את יהבם הינו קיר של מקדש יופיטר, וזה עושה את הדברים קשים מנשוא להכלה.

טוביה מציע את הפתרון לסכסוך על ההר: "אם, כפי שאני אומר, באזור שמתחת להר, מול הכותל שוכנים אבני המקדש, אז יהא אפשר לחפור פנימה. מול המקדש יתפללו היהודים, ולמעלה יתפללו המוסלמים עד אשר יבוא לציון גואל". הוא מציין שגם אריאל שרון ז''ל התפעל מהפתרון, הגיש אותו לממשלה והוא נכלל בשיחות קמפ דייוויד, שלא הניבו שום תוצאה.