צום עשרה בטבת נקבע בגלל שביום זה שלח נבוכדנצר מלך בבל את צבאו לצור על ירושלים למשך כשנתיים וחצי עד שנבקעו החומות ונחרב בית המקדש הראשון.

אחד מראשוני ספרד, רבי דוד אבודרהם שכתב ביאור על סידור התפילה, ציין עובדה מדהימה בקשר לצום הזה. בזמן שלוח השנה לא היה קבוע אלא נקבע על פי ראיית עדים את מולד הלבנה, היו זמנים שבהם צום עשרה בטבת חל בשבת. לפי הלוח הקבוע שלנו זה לא ייתכן.

ועל כך כותב האבודרהם שיש ללמוד מלשון הפסוק בספר יחזקאל שצום עשרה בטבת דוחה את השבת! אין אף צום שאינו מוזכר בתורה שדוחה את השבת. אפילו ט' באב שחל בשבת נדחה ליום ראשון. צום כיפור הוא היחיד שדוחה את השבת מפני שחיובו מהתורה.

מדוע אם כן ראו חז"ל לקבוע את הצום הזה מעל כל הצומות האחרים שיש לקיימו אפילו בשבת?

שמעתי ראיון עם מומחה מהאוניברסיטה העברית שטען שכרגע אנחנו נמצאים בנקודה מאד קריטית בתחילת הגל החמישי ואם נעשה את הצעדים הנכונים כעת נוכל למנוע או לכל הפחות להמעיט ככל שניתן את השפעת הגל. אך אם נמתין ונשתהה, כבר לא נוכל למנוע את ההתפשטות כלל.

הנקודה הזו נקראת בלשוננו "נקודת האל חזור", הרגע שממנו כבר אי אפשר לסגת אחורה. מכאן והלאה תוכל רק להתגלגל עם תוצאות מעשיך עד לסיום השפעתם.

עשרה בטבת התחיל את תהליך החורבן. עד לאותו הרגע היה ניתן למנוע את החורבן. אילו היו מקשיבים לנביאי הדור ונכנעים למלך בבל בטרם התחיל את המצור, החורבן היה נמנע. אולם, מהרגע שבו התחיל המצור כבר לא הייתה דרך חזרה, והסיום כעבור שנתיים וחצי כבר היה בלתי נמנע.

אולי זוהי הסיבה שחכמים ראו צורך לקיים את הצום הזה ויהי מה ואפילו בשבת, כדי שנלמד לעצור בזמן ולא לחכות לרגע שממנו כבר אי אפשר למנוע את ההשלכות. אפילו יום אחד יכול להיות מה שימנע או יקיים את החורבן. בט' באב כבר אי אפשר היה למנוע את החורבן, ולכן גם אם הוא חל בשבת עוד יום אחד לא היה מעלה ולא מוריד.

נכונים הדברים שבעתיים כלפי המשמעות החדשה שהעניקו ליום הזה כיום הקדיש הכללי לאלו שיום פטירתם לא נודע ובפרט לקדושי השואה, שהתרחשה גם היא בגלל שהעולם לא ידע לעצור את התפשטות הנאציזם בזמן וכשהוא התחיל לפעול זה היה כבר מאוחר מדי.

המסר של עשרה בטבת רלוונטי מתמיד והוא נוגע ממש בענייני השעה העכשוויים ביותר כגון התמודדות העולם עם הניסיון של המשטר באיראן להפוך למדינת סף גרעינית.

זהו יום של חשבון נפש שבו יש לבחון את התהליכים המתרחשים אל מול עינינו ולבדוק שלא פספסנו חלילה את נקודת האל חזור.  צום מועיל.

הכותב הוא חבר הנהלת צהר