פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום  מאז ומקדם! בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 109: האם היהדות בטלה מן העולם?

טימור אקלין תושב יפו שגדל בבית מוסלמי וקיבל חינוך מוסלמי, עלה לא מכבר להר הבית כיהודי, נכנס לכיפת הסלע וקרא ''שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד''. כשנשאל מדוע עשה זאת ענה ''עשיתי תיקון לעוול נורא שהתרחש כאן לפני כ-1400 שנה''. אז השתלטו המוסלמים על ארץ ישראל על ירושלים ועל הר הבית וקצת מאוחר יותר ניכסו את קדושתו של הר המוריה לדתם שהייתה בחיתוליה ובכך התכוונו לתת לה יתר תוקף שכן ההר היה קדוש ליהודים ולנוצרים.

טימור הינו בחור צעיר, סטודנט מבריק למדע המדינה עם התמחות בסוגיות ממשל שכה פגום היום בישראל. רוב חייו הוא גדל בחברה מוסלמית, סגורה, אנטי-ציונית ואנטישמית. כאדם ביקורתי הוא חלק על ערכיה, פרשנותה ודרכיה במציאות האנושית בכלל ובמציאות של מדינת ישראל בפרט. הוא ערער על מה שהיה מקובל בקרב חבריו, חקר ובדק והגיע למסקנות מעוררות השראה באשר, למציאות ולתכלית החיים והכי מעניין  – מדוע האסלאם מונע מהיהודים לבקר ולהתפלל במקום קדוש ביותר להם, הוא הר הבית.