פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום  מאז ומקדם ובייחוד את תודעת הר הבית! בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 110:  הר הבית בהכרה האנושית

האם ישנה הכרה בעולם שאיננו חשופים אליה, שהיא נעלמת מענינו ועקב כך מהלכים כעיוורים בעולם? ואם כן, מה לנו ולה? האם האנושות שואפת להיכרות איתה, מה היא תיתן לנו? האם יש לקוות שתיתן לנו התקדמות וקפיצת דרך בתודעה האנושית ומכאן לפעולות של בני אדם שיעשו טוב בכל דרכיהם? לשם כך נפגשתי עם החוקר תרבות מנשה עידה, שבה הוא שטח בפני את המשמעות האוניברסלית של הר הבית ובליבו אבן השתיה, כמקום בו אירע המפץ הגדול. בו התחיל העולם להתפשט.