הכתבה נכתבה בשיתוף chabad-purim

מהו מנהג מחצית השקל?
מחצית השקל היא מצווה עתיקה שכתובה בתורה חומש שמות פרשת כי תשא, הקב"ה מצווה את משה רבינו לספור את עם ישראל באמצעות תרומה של חצי שקל שהיה בימיהם, לאחר שכל היהודים יתרמו, יספרו את המטבעות וכך ידעו את המספר סה"כ של עם ישראל.

מצוות מחצית השקל במקור נועדה לכפר על העוון החמור - חטא העגל שעם ישראל חטא בו.

לאחר מכן בדורות מאוחרים יותר מצוות מחצית השקל היתה נוהגת כל שנה בהגיע חודש אדר, המנהג היה לגבות מכל יהודי מס לצורך השתתפות בהוצאות בית המקדש וקורבנות הציבור.

מנהג מחצית השקל כיום
כיום למרות שאין בית מקדש חז"ל תקנו להמשיך לתת זכר למחצית השקל שהיה נוהג בזמן בית המקדש. חשוב לציין שבניגוד לימיהם שהמצווה היתה מהתורה, כיום היא רק מדברי חכמים ולכן צריך להקפיד לומר "זכר מחצית השקל" שלא יהיה נשמע לשון "הקדש".

למי נותנים בימינו את תרומת זכר מחצית השקל?
משחרב בית המקדש וכן כיום בימינו המנהג לתת את כספי מחצית השקל לכל עניין של צדקה, חכמים לא הגבילו את ייעוד התרומה למטרה ספציפית. יש הנוהגים לתרום מחצית השקל לבתי מדרש וישיבות, אחרים נוהגים לתרום עבור משפחות נזקקות, ויש שיעדיפו לתת למטרה של הצלת תינוקות, הכלל הוא שכל מטרה של צדקה ניתן לתרום עבורה ולצאת ידי חובת המצווה וכל אדם יכול לתרום לאן שליבו חפץ.

באפשרותכם לקיים אונליין בביט או אשראי את מצוות מחצית השקל דרך אתר חב"ד.

כמה כסף צריך לתת עבור מחצית השקל?
יש חילוקי מנהגים בעם ישראל כמה כסף צריך לתרום למחצית השקל?

ראשית חשוב להדגיש שיש 2 גישות בקשר לסכום הנתינה:

  • מנהג ראשון: לתת 1/2 שקל כלומר 50 אג' או 3 חצאי שקלים בסך 1.5 ₪.
  • מנהג שני: המנהג הנפוץ הוא לתרום את השווי של מטבע מחצית השקל שהיה בזמן שבית המקדש קיים אבל גם פה יש חילוקי מנהגים.

יש שטוענים שמטבע מחצית השקל היתה במשקל 9 גרם כסף טהור, אחרים סוברים שהמשקל הוא 9.6 גרם, ומנהג נוסף מחמיר יותר מחשב לפי 10 גרם כסף טהור. ערך גרם כסף הוא דינמי ויכול להשתנות בכל עת. [את השווי המעודכן של גרם כסף אפשר לראות באתרים שונים ברשת המספקים את המידע הזה]

כדי לדעת את סכום מחצית השקל המעודכן לשנה הנוכחית יש לבדוק מה שווי גרם כסף נכון להיום ולהכפיל אותו ב- 9-10 [בהתאם לשיטה בהלכה הרלוונטית] ועל הסה"כ יש להוסיף מע"מ בסך 17%. נכון להיום סכום מחצית השקל עומד על כ-30 ₪  בין 29-34 ₪ תלוי בערך גרם כסף המעודכן בשעת הנתינה, וכן בהתאם לחישוב המדוייק לפי הדעה בהלכה הספציפית כנ"ל.

השנה הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף פסק שסכום מחצית השקל עומד על כ- עשרים ותשעה שקלים לכל נפש לפי חישוב של 9 גרם כסף טהור. 

מאיזה גיל צריך לתת?
מצד הדין חובת הנתינה חלה רק על גברים מגיל עשרים, ויש שסוברים שיש חובה לתת כבר מגיל 13. למרות זאת התקבע בעם ישראל מנהג לתת עבור כל בני הבית לרבות עבור הילדים הקטנים והנשים.

מה התאריך הטוב ביותר לקיים בו את המצווה?
בעיקרון כבר מראש חודש אדר אפשר לתת את התרומה זכר למחצית השקל למרות שהמנהג הרווח לתת את התרומה ביום תענית אסתר.

סגולות לברכה שנכתבו בספרי הקודש
כתוב בספרי המקובלים בשם רבי חיים פלאג'י זצ"ל כל מי שנותן מחצית השקל מובטח לו שהוא בן העולם הבא ולא יארע לו פגע רע כל אותה שנה, ואפילו נגזרה עליו גזרה או על בני הבית חס ושלום היא {הגזירה} מתבטלת. ואינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה, והמתמיד בה {במצוות מחצית השקל} מידי שנה יראה זרע ויאריך ימים.

חג פורים שמח!

הכתבה נכתבה בשיתוף chabad-purim