ל"ג בעומר, שיצוין השנה החל ממוצאי שבת, 25 במאי, ועד למחרת בערב, הוא היום השלושים ושלושה (ל"ג) לספירת העומר, ונחשב, החל מהמאה ה-12, ליום שמחה מסורתי וכנקודת ציון להפסקת מנהגי האבלות הנהוגים בספירת העומר. בין המנהגים המרכזיים במועד נכללים הדלקת מדורות, עליה למירון להילולת בר יוחאי ומשחקי חץ וקשת. השנה, בניגוד לשנים קודמות, הוחלט לבטל את ההילולה במירון בעקבות המתיחות הביטחונית בצפון.

לקראת ל"ג בעומר: ממה עלינו להיזהר לפני ובעת הדלקת המדורות?

מה חוגגים בל"ג בעומר?

ל"ג בעומר, כאמור, הוא היום ה-33 לספירת העומר, שהינה בת 50 ימים הנספרים מהיום השני של פסח ועד לשבועות. החג מצוין בכל שנה בתאריך י"ח באייר, בעיצומם של ימי ספירת העומר. על פי המסורת, ביום זה נפסקה המגפה שהביאה למותם של תלמידי רבי עקיבא, ועל כן נקבע יום זה כיום חג. אירוע נוסף שהתרחש ביום זה הוא פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה תנא שחיבר את ספר הזוהר.

בתחילת המאה ה-20 פיתחה התנועה הציונית את מיתוס ל"ג בעומר, וחיבורו יחד עם מרד בר כוכבא והמאבק לחירות לאומית. מספר חוקרים ורבנים סברו של"ג בעומר מצוין לזכר ניצחון במרד בר כוכבא, וכי הפסקת המגפה וקביעת התאריך לפי ספירת העומר נועדו להסוות יום זה. על פי תאוריה זו, תלמידי רבי עקיבא שמתו במגפה היו למעשה לוחמיו של בר כוכבא. הציון העקיף של הלוחמים, וכן ציון החג (כל"ג בעומר במקום י"ח באייר) נועד להסוות את המועד מפני הרומאים, שאסרו על כך.

מהם מנהגי החג?

  • הדלקת מדורות, בעיקר בישראל.
  • הילולת בר יוחאי, שנהוגה מהמאה ה-16.
  • הדלקת נרות ומשואות.
  • קריאה בספר הזוהר.
  • מחנאות ומשחקי חץ וקשת.
  • סיום האבלות: רבים מהנוהגים מנהגי אבלות בימי ספירת העומר מפסיקים את אבלותם בל"ג בעומר או מיד עם צאתו, בהתאם למסורת לפיה תלמידי רבי עקיבא פסקו למות ביום זה. גם בקרב אלה שממשיכים לנהוג מנהגי אבלות עד חג השבועות, יש שמתירים את את מנהגי אבלות בל"ג בעומר כדין יו"ט.
  • עריכת טקס החלאקה לבנים.

למה מדליקים מדורות בל"ג בעומר?

מקורה של הדלקת האש בל"ג בעומר הוא בהילולת רבי שמעון בר יוחאי. בגולה התפתח מנהג, בעקבות הילולת הרשב"י, של הדלקת משואות או נרות על גגות בתי הכנסת ולעיתים גם בבתים או על גגותיהם, לזכר הרשב"י ולזכר צדיקים אחרים. מנהג זה הופץ גם לחגיגות ל"ג בעומר בירושלים ובחברון. אימוץ החג על ידי הציונות, והתכנים של מרד, גבורה ויציאה לטבע, הביאו למנהג בו יוצאים ילדים ונוער להדליק מדורות ולחגוג בל"ג בעומר.

מתי מדליקים מדורות?

הדלקת המדורות נעשית באופן מסורתי בערב החג, אם כי בשנים האחרונות ילדי הגנים ובתי הספר מדליקים מדורות בימים שונים במהלך השבוע, מה שעלול לגרום להורים לנכוח בכמה מדורות נפרדות.

הדלקה בהילולת ל''ג בעומר במירון (צילום: קובי ריכטר/TPS)
הדלקה בהילולת ל''ג בעומר במירון (צילום: קובי ריכטר/TPS)

איך מקימים מדורה, מהן הסכנות ומה עושים במצב חירום?

מדי שנה נפגעים אנשים רבים ונגרם נזק רב לרכוש ולסביבה בחגיגות ל"ג בעומר בעקבות הדלקת מדורות באופן רשלני. שפריר סלומון, ממונה בטיחות ראשי, וערן כהן, קצין ביטחון, במחוז מרכז כללית, מציגים מספר דגשים חשובים לבטיחות ומניעת פגיעות בנפש וברכוש, ביניהם מיקום המדורה, הקרשים, העשן, כיוון הרוח, אופן ההדלקה והכיבוי ועוד. אלו הדגשים שלהם:

הכנות שיש לעשות לקראת להדלקת המדורה:

1. יש לבחור מקום מבודד ונקי מקוצים, עשבים וחומרים דליקים. במרחק סביר ממבנים, עצים, שיחים וקווי חשמל וטלפון תוך שמירת מרחק בין המדורות.

2. יש להקפיד כי בסיס המדורה לא יעלה על קוטר של 3 מטר וגובהה מהקרקע לא יעלה על 1.5 מטר.

3. מומלץ לתחום את המדורה באבנים ולדאוג שבסיס המדורה לא יעלה על קוטר של 3 מטר.

4. התלבשו בהתאם – נעליים סגורות, מכנסיים ארוכים ובעדיפות לחולצה ארוכה שיגנו עליכם מפני הגיצים.

5. יש להצטייד בדליי מים, חול, מטפי אבקה או אמצעי כיבוי אחר - אין להדליק מדורה אם אין בקרבתה מים, חול או אמצעי כיבוי אחר.

6. יש לבדוק קליטה באזור המדורה כדי להזעיק כוחות הצלה בעת חרום. 

הוראות בנוגע להבערת האש:

1. את אש המדורה יבעיר מבוגר שישמש כאחראי לקיום הוראות הבטיחות.

2. יש להרחיק ילדים מהאש.

3. הדלקת המדורה  תתבצע אך ורק באמצעות גפרור, מצת וניירות, ולא באמצעות נוזל דליק, כגון דלק או נפט.

4. חומר הבעירה במדורה יהיה עץ בלבד, יש להרחיק מהמדורה כל חומר דליק (דלק וגז, תרסיסים, חזיזים, מציתים וכו').

5. אין לישון סמוך למדורה או להשאיר את המדורה ללא השגחה.

ל''ג בעומר, מדורה בגלילות (צילום: אבשלום ששוני)
ל''ג בעומר, מדורה בגלילות (צילום: אבשלום ששוני)

כיבוי המדורה ועזיבת המקום

בסיום הפעילות חשוב לוודא כיבוי מוחלט של האש, לקרר את האזור שדלק באמצעות מים ולכסות בחול למניעת ליבוי מחודש של גיצים לא כבויים ולהמתין כחצי שעה כדי לוודא שהאש לא נדלקת מחדש.

מצבי חירום

1. במקרה של התפשטות שריפה יש לפעול מיד לכיבויה ובמקביל להתקשר 102 לכבאות והצלה. 

2. במידה והאש אחזה בבגדיכם – שכבו מיד על הקרקע, התגלגלו מספר פעמים והזעיקו סיוע רפואי.

האם יתקיימו לימודים בל"ג בעומר?

לעומת תלמידי התיכונים שייהנו מיום חופש בל"ג בעומר, מרבית תלמידי חטיבות הביניים, בתי הספר היסודיים וילדי הגנים יגיעו למוסדות החינוך. זאת, על רקע המחלוקות בין משרד האוצר לבין הסתדרות המורים, שהובילו לקיום שני לוחות חופשה שונים במערכת החינוך. 

האם עובדים בל"ג בעומר?

ל"ג בעומר היה יום חופשה ויום שבתון במערכת החינוך עד לשנת הלימודים תשפ"ג, אך מרבית מקומות העבודה פועלים כסדרם. לאור זאת, החל משנת הלימודים תשפ"ד בוטל השבתון ביום זה.