חג השבועות יחל השנה ביום חמישי, ה' בסיוון תש"ף, 28.5.2020 ויסתיים ביום שישי, ו' בסיוון, 29.5.2020, דקות לפני כניסת השבת. 

לזמני כניסת ויציאת השבת (29.5.20) פרשת נשא - לחצו כאן

אלה הם זמני כניסת ויציאת החג בערים השונות:

ירושלים

כניסה: 19:02

יציאה: 18:58

יציאת השבת: 20:21

תל אביב

כניסה: 19:18

יציאה: 19:20

יציאת השבת: 20:23

חיפה

כניסה: 19:10

יציאה: 19:21

יציאת השבת: 20:25

באר שבע

כניסה: 19:19

יציאה: 19:18

יציאת השבת: 20:21

מלוא הטנא / הרב מנחם גרעליצקי 

כאילו זה מה שחסר לנו, עוד מטלות לסיר הלחץ של הבוקר. גם ככה זה לא קל. להעיר את הילדים, להכין להם ארוחת בוקר, להעיר אותם שוב, לוודא שהם לקחו את התיק. וכל זה תוך 20 דקות, כשאנחנו עוד חצי ישנים, וברקע נשמעים צפצופיו העצבניים של נהג ההסעה.

וכאילו כל זה לא מספיק, עכשיו אנחנו צריכים לתפקד גם כאחות מוסמכת ולמדוד חום לשמונה ילדים, כן ירבו. ומיד עם תום תפקידנו כאחות, עלינו להתיישב על כיסא עורך הדין והנוטריון, למלא הצהרת בריאות ולחתום על כתב ערבות אישית לבריאותו של כל תלמיד. ריבונו של עולם, השעה שבע בבוקר. לך תזכור את השם, תאריך הלידה ומספר הזהות של כל אחד מצאצאיך.

אבל מה לעשות, הילדים הם ילדינו, וחובתנו להיות ערבים בעדם, ולחתום עבורם, אחרת לא יכניסו אותם לבית הספר. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להם את זה, כי זה בדיוק מה שהם עשו עבורנו בעבר.

כך מספר המדרש: "בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל את התורה, אמר להם הקדוש ברוך הוא: איני נותן לכם את התורה, אלא הביאו לי ערבים טובים שתשמרוה ואני נותנה לכם. אמרו לו: ריבונו של עולם, אבותינו ערבים לנו, נביאנו ערבים לנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא: גם אלה צריכים ערבים, אלא הביאו לי ערבים טובים ואתננה לכם. אמרו: הרי בנינו ערבים לנו. אמר הקדוש ברוך הוא: אלו ודאי ערבים טובים, על ידיהם אתננה לכם".

אילולא הערבות האישית שהעניקו לנו הילדים, לא היו מכניסים אותנו לבית הספר של הר סיני ולא היינו זוכים לקבל את התורה. למזלנו הם עמדו במשימה בכבוד והעניקו לנו את ערבותם. היום זהו תפקידנו, להיות ערבים בעדם, ולוודא שהם ממשיכים למלא את תפקידם ההיסטורי, שרק בזכותו קיבלנו את התורה.

כך היה במעמד הר סיני, וכך קורה בכל שנה מחדש בחג השבועות. כשאתם באים לבית הכנסת לשמוע את עשרת הדיברות, ולקבל שוב את התורה. הביאו איתכם את הילדים, בלעדיהם לא יכניסו אתכם. בנינו ערבים בעדנו.

הכותב הוא שליח חב"ד בשכונות הצפון החדש ורב בית הכנסת סי אנד סאן, ת"א