צום גדליה, הוא יום צום החל בג' בתשרי שנקבע לציון רצח גדליהו בן אחיקם, נציב יהודה בימים שלאחר חורבן בית המקדש הראשון, בתחילת המאה ה-6 לפנה"ס. מותו של גדליהו סימל את סופו המוחלט של היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת בית ראשון. צום זה הוא אחד מארבעת הצומות לזכר חורבן בית המקדש. אלו זמני כניסת הצום ויציאתו: 

ירושלים

כניסה 05:07 יציאה: 19:16

 תל אביב

כניסה 05:09 יציאה: 19:13

חיפה

כניסה: 05:08 יציאה: 19:15

באר שבע

כניסה: 05:09 יציאה: 19:15