פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 81: ''לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי שלושה ימים'' 

את חג הפורים אנו חוגגים מידי שנה בשמחה וצהלה בתחפושות באכילה ושתיה, קוראים את המגילה, ולא בטוח שנותנים את הדעת על הנכתב בה.

נכתב במגילה ''ותאמר אסתר למרדכי לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי שלושה ימים, אבוא אל המלך כפי שנתבקשתי (ע''י מרדכי) וכאשר אבדתי, אבדתי. היא מבינה שמדובר המהלך מסוכן, ללכת למלך מבלי שהוא קרא לה! כשחרב מרחפת מעל ראשה.

מה למעשה מבקשת אסתר, היא עומדת לעשות מהלך פוליטי מסוכן ביותר ביודעה שסכנת מוות מרחפת על בני עמה היהודים ועל ראשה, אם תקדים ללכת למלך מבלי שנקראה אליו. היא מבינה שיש סיכוי קטן שהמהלך יצליח אם תאגד את כל היהודים, תאסוף ותמקד אותם, תודעתית, למהלך על ידי צום, התכווננות פנימית. אם תרצו בשפה שלנו סוג של מדיטציה.

ולזאת היא מצווה על מרדכי, כך נעשה. היא מתכננת היטב, היטב את מהלכיה במשחק בין המלך אחשוורוש למַן הרשע, וראו זה פלא, האסטרטגיה עבדה. לא רק שניצלו היהודים מגזרת מוות, אלא ניתנת להם האפשרות להגן על עצמם מפני כל מי שביקש להורגם.

יתירה מזאת, מי שלא הבין על מה כל המהומה בשושן הבירה, יקרא בספר עזרא. הכול התחיל והסתיים בחזרה לארץ ישראל מגלות בבל ובניה מחדש של בית המקדש שחרב. נאחל השנה שכל מבקשי רעתנו בעידן הזה, פרס-אירן וגרורותיה יתהפכו עלינו לטובה, לשמחה ולגילה ולרינה.