צום י"ז בתמוז, יחל מחר (ראשון), מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. הצום הוא אחד מארבעת ימי התענית שנקבעו ביהדות לזכר חורבן בתי המקדש. תענית זו מציינת את היום שבו הובקעה חומת ירושלים, שלושה שבועות לפני חורבן בית המקדש השני. ביום זה מתחילים ימי בין המצרים, הנמשכים עד תשעה באב. בימים אלו נוהגים מנהגי אבלות ההולכים ומחמירים ככל שמתקרבים לתשעה באב.

בי"ז בתמוז האיסור לאכול ולשתות הוא רק בשעות היום ואינו מתחיל בערב קודם לכן. מותר לעבוד, לנסוע ברכב וכיוצא בכך, אך נוהגים מקצת מנהגי אבלות. בין השאר, נוהגים האשכנזים שלא להתגלח מי"ז בתמוז עד תשעה באב.

זמני כניסת ויציאת צום י"ז בתמוז 2022:

באר שבע: 
כניסת הצום: 04:36
צאת הצום: 20:09 

ירושלים:

כניסת הצום: 04:29
צאת הצום: 20:11

תל-אביב:
כניסת הצום: 04:34
צאת הצום: 20:09

חיפה: 
כניסת הצום: 04:31
צאת הצום: 20:12 

צפת:
כניסת הצום: 04:29
צאת הצום: 20:13

חברון: 
כניסת הצום: 04:34
צאת הצום: 20:11