צום תשעה באב נדחה השנה ביממה כדי שלא יחול בשבת ולכן יחל השנה ביום שבת בערב, 6 באוגוסט 2022, ויסתיים ביום ראשון בערב, 7 באוגוסט. הצום הוא לזכר חורבן שני בתי המקדש. בית המקדש הראשון נחרב על ידי צבאו של מלך בבל, נבוכדנאצר השני, בשנת 586 לפני ספירת הנוצרים. בית המקדש השני נחרב כמה מאות לאחר מכן, על ידי צבא האימפריה הרומית ובראשו המצביא טיטוס, בשנת 70 לספירה. תשעה באב הוא גם סיומם של שלושת השבועות, או ימי בין המצרים, שמתחילים בי"ז בתמוז.

אלה הם זמני כניסת ויציאת צום תשעה באב

ירושלים
כניסה: 18:53
יציאה: 20:12

תל אביב
כניסה: 19:15
יציאה: 20:14

חיפה
כניסה: 19:05
יציאה: 20:15

באר שבע
כניסה: 19:13
יציאה: 20:12

הלכות תשעה באב

השנה צום תשעה באב מתחיל במוצאי שבת מה שאומר כי ישנן מספר הלכות מיוחדות שיש לדעת בנוסף להלכות הרגילות מדי שנה. הרב שמואל שפירא, חבר מועצת רבני צהר ורב היישוב כוכב יאיר מסביר.

צום תשעה באב אסור בחמישה דברים: 1.אכילה ושתייה. 2. רחיצה. 3. סיכה. 4. נעילת הסנדל. 5. תשמיש המיטה. 

דיני חולה ואישה בהיריון - חולה פטור מצום תשעה באב. נשים מעוברות או מיניקות שאינן סובלות מחולי או חולשה חייבות לצום. 

רחיצה וסיכה - כל רחיצה של תענוג אסורה ב-ט' באב, ואפילו להושיט אצבע למים אסור. אבל רחיצה שאינה לתענוג מותרת. מי שרגיש מאוד ומוכרח לשטוף פניו כדי שתתיישב דעתו - יכול להקל ולשטוף. רחיצה של מצווה מותרת ולכן יטול אדם ידיו בבוקר עד קשרי אצבעותיו. הכהנים ייטלו ידיהם לברכה, והיוצא מהשירותים גם כן ישטוף ידיו. 

סיכה שהיא לתענוג אסורה, ולכן שימוש במוצרי קוסמטיקה כאבקות ומשחות אסור. אבל סיכה שהיא לרפואה מותרת. 

נעלי עור - אין ללכת עם נעלים או סנדלים העשויים מעור. שאר סוגי הנעליים כגון נעלי בד, גומי ועוד מותרים.

לימוד תורה ועשיית מלאכה - אין ללמוד תורה כדי שלא להסיח דעת מן האבלות, אבל מותר ללמוד דברים עצובים כמו מגילת איכה ואגדות החורבן. אין שואלים שלום, ונוהגים ליישב כאבלים - בסמוך לרצפה. נהוג לעשות זאת רק עד חצות היום. רצוי מאוד להשתדל שלא לעשות מלאכה בתשעה באב.

תפילות תשעה באב

בתפילת המנחה שבלחש מוסיפים "עננו" ובני ספרד אומרים גם בערבית ובשחרית. בט' באב תיקנו לומר גם תפילת "נחם" בברכת בונה ירושלים. אין אומרים תחנון. יש נוהגים שאין הכוהנים נושאים כפיהם בשחרית אבל במנחה שלפנות ערב לכל המנהגים נושאים כפיים. בתפילת שחרית נהגו שלא להתעטף בטלית גדול ולא להניח תפילין אבל בתפילת המנחה מתעטפים ומניחים תפילין.

תשעה באב שחל במוצ"ש

תשעה באב השנה מתחיל כבר בצאת השבת ובעקבות זאת ישנן הלכות מיוחדות שאינן נוהגות כל שנה. 

סעודה מפסקת - מצד אחד, נאמר בפוסקים כי בסעודה המפסקת אפשר להרבות בבשר ויין כמו בכל שבת. מצד שני, רוב הפוסקים סוברים שיש לסיים את האכילה מבעוד יום, כלומר לפני השקיעה, ולא להאריך בסעודה. לכן, כדי לאפשר לאכול בנחת וכראוי נהוג להתפלל תפילת מנחה מוקדם יותר. 

חליצת נעליים - מעיקר הדין נפסק כי הציבור חולץ את נעלי העור אחרי אמירת "ברכו" של תפילת ערבית, משום שאסור להראות סימני אבלות בשבת עצמה. מצב זה מביא לאיסור של הכנה מקודש לחול, של הבאת נעלי הגומי לבית הכנסת, נגיעה בנעליים בזמן התפילה, ועוד. לכן, נהגו לאחר את תפילת ערבית.
 
בצאת השבת אומר כל אחד ואחת בבית: "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ומחליפים את בגדי השבת לבגדי תשעה באב. 

הבדלה - לא עושים הבדלה. בתפילת ערבית אומרים "אתה חוננתנו". אחרי תפילת ערבית מברכים על האש "בורא מאורי האש". מי שלא שמע או שלא בירך בבית הכנסת - יברך בביתו. 

ביום ראשון בערב, בצאת הצום, משלימים את ביצוע ההבדלה על כוס יין, אבל בלי נר ובלי בשמים.