סיפור הצלת היהודים בממלכת אחשוורוש הוא גם סיפור של עוצמה נשית וחכמה פוליטית שהפגינה הדסה, שכהנה כמלכה אסתר. במכון הדר ליהדות רואים חשיבות בשילוב נשים בקיום מצוות קריאת המגילה ופועלים לקדם זאת

ברוח החג וסיפור ההצלה מכון הדר ליהדות עורך בימים אלה שיעורי הדרכה לגבאיות וגבאים שינהלו את קריאת המגילה במסגרתו הם לומדים חובת נשים וגברים בקריאת מגילה, דיני הקריאה והמנהגים השונים במסורת הפסיקה.

כיום, כאשר ישנה מגמה מבורכת ובה יותר ויותר נשים שותפות במצוות קריאת מגילה ומארגנות קריאות קהילתיות ומשפחתיות, במכון הדר זיהו כאמור את הצורך במתן כלים הלכתיים למי שרוצה לנהל את הקריאה כסדרה. 

בנוסף לחוברת הדרכה לפורים שמרכזת את עיקרי ההלכות, הטמיעו באתר המכון קבצים מוקלטים שיאפשרו לנשים וגברים שמעוננים ללמוד את הקריאה להתאמן ולקבל הכוונה.