ענף המסעדות, המלונאות והאירוח במשבר - בואכה חג הסוכות תשפ"ד, 2023. נתחיל בקהל שאינו גדול, אבל כזה שאפשר לעצמו להזמין בנדיבות גם במסעדות היקרות יותר במקומותינו - התיירים. כניסת התיירים לישראל אינה מתאוששת לרמות שבהן הייתה לפני התפרצות נגיף הקורונה בתחילת 2020. הייתה אומנם עלייה החל משנת 2022, אבל ההתאוששות המסוימת נבלמה והחלה מגמה של ירידה בכניסת תיירים דרך האוויר. הירידה בתנועת התיירים דרך האוויר היא הרלוונטית להכנסות של עסקים בישראל וגם ברשות הפלסטינית.

יש אומנם הנכנסים לישראל באוטובוסים, בעיקר דרך גשרי הירדן, אבל מבקרי יום הבאים לביקור של יממה או שעות מוגבלות אינם מותירים מאחוריהם הוצאה כספית מתוך צריכה וקניות של ממש של מוצרים ושירותים. למעשה, הנזק למשק של מבקרים אלה בזיהום הסביבה, בגין האוטובוסים המסיעים אותם במשך שעות ארוכות, עולה על היתרון למשק, שלא לדבר על האשפה שהם מותירים מאחוריהם לאחר שלא ביקרו במסעדות וקנו מעט.

נשמע מופרך? אולי בהיקף התיירות לישראל, אבל ישנן מדינות או מחוזות בעולם שהחלו לאסור עגינה של ספינות תיור, שנזקן - בהצפת הרחובות בעשרות אלפי מבקרים - עולה על התרומה לעיר זו או אחרת, או לערי המחוז. כאמור, מספר התיירים הנכנסים לישראל בדרך האוויר אינו מתאושש ואף החלה נסיגה במספרם, אולי בגלל חידוש מעשי האיבה וההרג היומיומי בארץ ישראל ובגבולותיה. מי מעוניין לבקר במדינה שבה מודיעים בכל מהדורת חדשות על הרוגים נוספים, אם בפשיעה ואם על רקע לאומני או ביהודה ושומרון?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחנה את מגמות כניסת התיירים דרך האוויר, כשנה לאחר פתיחת נתב"ג באופן מלא לאחר משבר נגיף הקורונה. הלמ"ס עשתה התאמות בסדרת הנתונים, כולל בנתוני שלושת הסגרים שהיו בישראל בתקופת הקורונה, תוך שימוש בעיבודים חדשים לניתוח מגמות, על פי כלים סטטיסטיים שפותחו על ידי מחלקת המפקד בממשל האמריקאי.

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי כניסת תיירים בדרך האוויר ביוני־אוגוסט השנה הקיפה 251,800 נפש בממוצע לחודש, לעומת 297,700 בממוצע בשלושת החודשים קודם לכן, מרץ־מאי 2023. מניתוח המגמה של כניסת התיירים עולה כי ביוני־אוגוסט נרשמה ירידה בשיעור חודשי של 3.1% של מספר התיירים שנכנסו לישראל לאחר ירידה חודשית של 1.7% בממוצע לחודש בשלושת החודשים קודם לכן.

השפעות המחאה

הירידה במספר התיירים פוגעת בענף המלונאות, ההסעדה, האירוח וכן בתעשיות המספקות שירותים או סחורות עקיפות לשירותי האירוח והמלונאות. לא רק שמספר התיירים בירידה, אלא גם הביקור של ישראלים במסעדות ובברים בירידה.

הריבית שהועלתה בחדות על ידי בנק ישראל הותירה הכנסה פנויה פחותה אצל הציבור בישראל, שהסיט חלק מהוצאותיו לתשלום המשכנתאות שחלקן בתקציב המשפחתי מתגבר מחודש לחודש. בקיצור: יותר הוצאה של משקי הבית למשכנתה ופחות ל"יציאה" לברים ולמסעדות יקרות, שמספרן עלה בתקופת השפע הן עד לפרוץ נגיף הקורונה, והן למי ששרדו את הסגרים - בשנה המצוינת שבאה לאחריהם.

צרה נוספת של שירותי האירוח, מסעדות או ברים הן ההפגנות נגד החקיקה המשפטית שניסתה לבצע הממשלה, לפחות פעם בשבוע. מוצאי השבת נחשב לערב חזק. עתה ספג היום הזה מכה כפולה: הן משום שהמוחים אינם פוקדים את המסעדות והברים והן מפני שאחרים נמנעים מלצאת אליהם בגלל החשש מחסימות כבישים.

התוצאה: מספר המשרות הפנויות עבור מלצרים ומוזגים בממוצע בחודשים יוני־אוגוסט השנה ירד ב־13% לעומת הממוצע במאי־יולי השנה. זהו הענף עם הירידה החריפה ביותר בביקוש לעובדים, שנבדק במסגרת מספר המשרות הפנויות במשק שדווקא עלה באוגוסט ל־119 אלף לאחר 117,700 ביולי.

מי שמטבע הדברים סובל מהירידה בתיירות ומחוסר כיס של הישראלים הם המלונות. בלינות תיירים הייתה בשלושת החודשים לחודש יולי ירידה מדי חודש בחודשו בשיעור של 3%, לאחר עלייה של 1.5% לחודש במשך שלושה חודשים קודם לכן. בלינות ישראלים נרשמה ירידה קלה מדי חודש של 0.1% בממוצע לאחר עלייה של 1.5% לחודש בממוצע במשך שלושה חודשים קודם לכן.

מצביעים בכנפיים

הישראלים שקצה נפשם במחירי המלונות בישראל הצביעו במעופם. בשלושת החודשים יוני־אוגוסט השנה יצאו בדרך האוויר 858,800 ישראלים לאחר 878,300 בשלושת החודשים קודם לכן. באוגוסט השנה יצאו 1,146,200 ישראלים דרך האוויר לעומת 920,500 באוגוסט אשתקד.

הצלחת משרד הפנים מעבר לצפוי באמצעות רשות האוכלוסין והעומד בראשה המנכ"ל אייל סיסו אפשרו לעוד ועוד ישראלים לצאת לחו"ל בדרך האוויר, פקק המחסור בדרכונים הוסר והישראלים יצאו בהמוניהם. אלמלא פיחות השקל מספר הישראלים שהיו יוצאים לחו"ל היה נוסק מעלה אף מעבר למה שהיה בפועל.

בכל שמונת החודשים הראשונים של השנה יצאו בדרך האוויר 6,303,300 ישראלים לעומת 4,649,500 בינואר־אוגוסט אשתקד, עלייה של 35.6%. דרך מעבר טאבה הסמוך לאילת יצאו מישראל בשמונת החודשים הראשונים של השנה 467,200 לעומת 370,800 בתקופה המקבילה בשנת 2022, עלייה של 26%. דרך הים יצאו לטיולים בחו"ל בשמונת החודשים הראשונים של השנה 110,800 לעומת 68,900 בינואר־אוגוסט אשתקד. הביקוש למלונות בישראל ירד והחלה בריחה מהמחירים היקרים.

התוצאה מכל החולשה בשוק האירוח והתיירות בישראל הייתה קשה לעסקים בענפים האמורים. פדיון שירותי האירוח קרס בשיעור שנתי של 22.5% בשלושת החודשים ליולי על פי נתוני המגמה של הלמ"ס שמצא שענף זה הוא הגרוע ביותר מבחינת הפדיון בתקופה האמורה.

מקום שני בירידה בפדיון הוא ענף הנדל"ן הנמצא במשבר שהפדיון אצלו עם ירידה של 17.4%. קריסה בפדיון ענף שירותי אירוח ואוכל באה לאחר ירידה בשיעור שנתי של 7.5% בשלושת החודשים פברואר־אפריל, כלומר מגמת ההרעה גוברת. מי שנפגע מהאטה של ממש בפדיון האירוח והאוכל הוא אחד הספקים של שירותי האירוח והמלונאות, ענף החקלאות והדיג, שפדיונו ירד בשלושת החודשים מאי־יוני בשיעור שנתי של 7.3% לאחר ירידה של 0.5% בשלושת החודשים קודם לכן. פחות אורחים פחות ירקות, פירות ודגים.

בכדי לסבר האוזן לגבי עוצמת הירידה בפעילות ענף האירוח והמלונאות נציין כי פדיון כלל ענפי המשק היה בשלושת החודשים מאי־יולי עם ירידה בשיעור שנתי של רק 0.5% לאחר ירידה של 0.1% בשלושת החודשים קודם לכן.

המלונאים מודעים למשבר המתגבר אצלם. על פי סקר "הערכות המגמות בעסקים" האחרון שפורסם באוגוסט השנה, הצפי של המלונאים הוא כי בספטמבר תהיה ירידה של 25% בלינות ישראלים לעומת ספטמבר 2022. עוד צופים המלונאים ירידה של 9.3% בלינות תיירים. מטבע הדברים המלונאים צופים כי כתוצאה מכך תהיה ירידה של 7.3% במספר העובדים בענף המלונאות בין התקופות. בישראל 55 אלף חדרי מלון שבהם מועסקים 42 אלף עובדים, כך על פי ההתאחדות.

יונה ויין

שימו לב כי הצפי שהיה ביולי לגבי חודש אוגוסט בענף המלונאות לירידה של 28.4% בפדיון חברות המלונות לעומת אוגוסט אשתקד, נבע כתוצאה מירידה של 38% בלינות ישראלים וירידה של 20.4% בלינות תיירים. זהו הענף הגרוע ביותר מבין כלל הענפים שנסקרו על ידי הלמ"ס. באיחור, אולי עד כדי מחדל, התאחדות המלונות מגיבה לנפילה בהכנסות ובפדיון, מנסה לתקן נזקי מחירים מפולפלים בענף.

ההתאחדות הכריזה ב־19 בחודש כי למשך שלושה ימים מי שירכוש ימי שהות במלאי של 100 אלף ימי שהות במלונות שהוצעו ב־212 מלונות מתוך 445 מלונות בישראל, יזכה להנחה של 20% תחת תנאים מסוימים. עד לכתיבת שורות אלה לא ברור כמה נענו להצעה של המלונאים המנסה לבלום הנפילה בהכנסות.

גם המסעדות שנותרו פועלות בשטח, לאחר שעשרות נסגרות, בנותרות צריכים לעשות חושבים כיצד לרתק קהל במשך כל השבוע במחירים סבירים, תוך התייעלות ולא לטעון כל העת על התייקרויות התשומות (שאכן קיימת). אין ברירה: מי שרוצה לשרוד, חייב למצוא דרכים לעודד את הקהל, ממש כפי שמנסים לעשות המלונאים.

אולי הגיע הזמן לחייב סועדים, תיירים וישראלים, בגין יין שהם מזמינים במחיר הרבה יותר נמוך, בכדי שהסועד לא יירתע מהמחיר היקר לעומת כל מדינות אגן הים התיכון, שאליהן נוהרים הישראלים ותיירים אחרים? והרי מי שמזמין בקבוק יין נוטה להזמין גם עוד מנות אוכל - ולרוב אף ליהנות יותר מהחוויה, תנאי סף לביקור חוזר.

רמת המסעדות בישראל הפכה לשם דבר בעולם, אין להשוותה לזאת שהייתה פה לפני דור, כך מעידים גם התיירים המבלים בישראל. אך לדאבונם של בעלי המסעדות מספר התיירים אף הוא פוחת. אי־שקט חמוץ ומכביד מרחף באוויר בישראל, אי־שקט שאינו מזמין ליהנות מכוס יין צונן בסתיו 2023, עם כניסת ערב סוכות היום, י"ד תשרי תשפ"ד.