נחזור בזמן בערך 20 שנה אחורה, אל מסדרונות עיריית ירושלים, בזמן שבו התרחשה פרשת הולילנד. ימים שבהם מאכערים הסתובבו באין מפריע בלשכת ראש העיר ובלשכת המהנדס, שניהם הורשעו במשפט. האם גם היום יכולים קומבינטורים להשפיע על קבלת החלטות, לזרז הליכים ולהכשיר שרצים? האופן היחיד שבו ניתן להילחם בתופעה הפסולה הזו הוא שקיפות, יושרה ואחריות. אלה מוקדי הפעילות של עמותת שקיפות בינלאומית ששמה לה ליעד לעקוב אחרי מידת השקיפות בשלטון המקומי.בפעם האחרונה שנסקרה התנהלות עיריית ירושלים בשנים 2012-2013, כבר תחת שלטונו של ניר ברקת, היא זכתה לציון כללי של 85 אחוזים, ובין היתר לציון 92 בנושא חופשי המידע, לציון 82 בנושא כספים, לציון 60 בנושא חוזי ומכרזי רכש ולציון 73 בנושא תכנון וסביבה. עם זאת, בנושאי ישיבות מועצה, תכנון ובניה, חוזי ומכרזי כוח אדם, רישוי עסקים וחברות עירוניות קיבלה העירייה ציון 100. עיריית ירושלים נסקרת גם השנה לקראת מדד השקיפות ברשויות המקומיות שיתפרסם בסביבות יוני 2016 ועל פי נתוני הביניים שנאספו עד כה, צפויה לעלות בדירוג ולזכות בציון כללי גבוה יותר.בין השיפורים שחלו בשנים האחרונות, מרביתם לא היו קיימים בתקופת אהוד אולמרט (גם מטעמים טכניים, הטכנולוגיה שהתקדמה וכניסת האינטרנט לחיינו, שינו את חוקי המשחק): ישיבות המועצה מועברות בשידור חי באינטרנט, הציבור רשאי להיות נוכח בכל ישיבות הוועדות העירוניות, לרבות תכנון ובניה ולמעט ועדת ביטחון, הפרוטוקולים והמכרזים העירוניים מתפרסמים במלואם באתר האינטרנט של העירייה. כמו כן חודשה פעילותם של המנהלים הקהילתיים הנבחרים על ידי הציבור ומתקיים תהליך פנימי בו גם אנחנו מעורבים, שמטרתו להכשיר את עובדי העירייה ולהגביר תהליכי שקיפות עירוניים.היום, בניגוד לתקופת שלטונו של אולמרט בעירייה, יזם שמנסה לפעול מתחת לרדאר ולהכשיר יוזמות בעייתיות, נתקל בקשיים רבים. די בכך שמתנגדי התכנית יוכלו לעבור על כל התכניות, להיות נוכחים בישיבות ועדת התכנון והבנייה ולהפעיל בכך לחץ ציבורי על חברי המועצה, לעיין בפרוטוקולים ולפנות לתקשורת, על מנת להערים קושי ממשי.ועם זאת שקיפות האתר איננה מספיקה, שקיפות היא אמצעי, כלי. מבחינתנו רוח הדברים ורוח המפקד צריכות להיות רוח של יושרה ושל אחריות. מכיוון ששקיפות לבדה לא יכולה למנוע שחיתות, העברת הכוח והמידע לידי הציבור היא צעד הכרחי ומתבקש בכל גוף ציבורי ובפרט ברשויות המקומיות. בעיריית ירושלים מתקיימת פעילות עומק ארגונית, כולל כחלק מתהליך אסטרטגי להעצמת תפיסת השירות לתושב. בתהליך ערך השקיפות מהווה עמוד תווך בתהליך. כך לא רק האתר משקף שקיפות אלא תהליכים ארגוניים. בזכות עירייה שקופה יותר - הסיכוי להולילנד חדש - נמוך.הכותבת היא מנכ"לית שקיפות בניל' ישראל.