הדמוקרטיה הישראלית נקלעה לפלונטר שרק הולך ומסתבך, והנה מציעים לנו חבל הצלה משפטי. מתנגדי נתניהו זכו בסבבי הבחירות הקודמים לרוב, אך מכיוון שהיו מפוצלים ומפורדים לא עלה בידם להתאחד וכך נותר יריבם בשלטון. לאחר הבחירות הקודמות צצה המצאה משפטית בדמות ראש ממשלה חליפי, אך ללא הועיל.

כעת מציעים לנו חסידי המשפט חבל הצלה חדש: חוק יסוד שימנע מאדם הנאשם בפלילים להרכיב ממשלה. אלא שבדומה להמצאות משפטיות רבות, אין זה אלא משענת קנה רצוץ. הדבר לא ימנע מנתניהו להתייצב לבחירות ולהכריז שהוא חותר להשיג 61 קולות - וברגע שיעשה זאת, יבטל את החוק החדש וירכיב ממשלה.

עם זאת, אולי יש תרופה גם בפני "סכנה" זו. ניתן לנסות לקבוע שהחוק המונע מנאשם להרכיב ממשלה יהיה "משוריין" ואפשר יהיה לבטלו רק ברוב של 80 קולות. אלא שאז תצוץ השאלה אם הכנסת בכלל יכולה לכבול את עצמה בצורה כזאת, ואם כן, האם אפשר להחליט ברוב של 61 על שריון המחייב רוב של 80?

שאלה מופלאה זו תתגלגל לדיון בפני בית המשפט העליון, שידון בה בהרכב מורחב ויעסוק גם בסוגיה אם בכלל יש בכוחם להעניק לעצמם סמכות לבטל חוקי יסוד. מה שבטוח, תהיה שמחה גדולה ומהומה רבה, אבל פתרון אמיתי לא יימצא.

בנימין נתניהו ביום הבחירות (צילום: מרק ישראל סלם)
בנימין נתניהו ביום הבחירות (צילום: מרק ישראל סלם)

צריך גם לזכור שההוראה הקיימת כיום ולפיה יכול אדם לכהן בראשות הממשלה אף שהוא נאשם בפלילים נעוצה בחוסר האמון המוצדק בפרקליטות וביועץ המשפטי לממשלה. לשמאל כדאי גם לזכור שמערכת המשפט היא שהביאה עלינו את שלטון הימין בכלל ואת שלטונו של נתניהו בפרט.

מנחם בגין, ועמו הליכוד והחרדים, הגיעו לשלטון לאחר שהוחלט להאשים את ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל בעניין משני שאין עמו קלון (פרשת הדולרים). גם מי שהעלתה את נתניהו לשלטון הייתה מערכת המשפט, שהחליטה (ובית המשפט אישר) על הליך משפטי מופרך בדמות עדות מוקדמת של משה טלנסקי נגד אהוד אולמרט.

לכן קודם שמחליטים להעניק ליועץ המשפטי סמכות לקבוע מי יהיה ראש הממשלה, יש לקבוע מנגנון פיקוח ראוי על הפרקליטות והיועץ המשפטי. יש גם לשקול פתרונות עדיפים, בהם, למשל, מתן חסינות לראש הממשלה בתנאי שכהונתו תוגבל לשתי קדנציות. כמובן שצריך להבטיח שאף ראש ממשלה לא ידאג לקחת לעצמו את הדבש (החסינות) ולדחות את העוקץ (הגבלת תקופת הכהונה). עניין זה כרוך בבעיית יסוד שאין לה כרגע פתרון בשיטה הישראלית: כיצד לשריין כללי יסוד מסוימים מבלי שייעשה בהם שימוש לרעה.

הסדרים כאלה יכולים להיעשות רק בשיקול דעת במסגרת הסכמה רחבה בתוך המערכת הפוליטית, וברור שהם אינם יכולים להיעשות בבית המשפט העליון. צריך לקוות שהדבר ייעשה אצלנו, לפני שיגיעו ימות המשיח. ועד שהדבר ייעשה, אין ברירה, צריך להתגבר על המחלוקות ולפתור את הסבך הפוליטי במסגרת הקיימת, ללא המצאות משפטיות שיתבררו ככלי ריק מתוכן, ולהקים ממשלה שתזכה לרוב בכנסת.

הכותב הוא פרופ' למשפטים (בדימוס), חתן פרס ישראל לחקר המשפט ולשעבר שר המשפטים
[email protected]