ב־7.10.2023 ספגה ישראל את הגדול באסונותיה. האירוע עדיין בעיצומו. היקפו העצום ומשמעותו הנוראה של האסון לא עוכלו, ועדיין לא לגמרי ידועים. ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לא לקח אחריות על האסון. הוא אחראי רק להישגים ולהצלחות. השופרות, שרואים את תפקידם בחיים להגן עליו, דורשים מכולנו לא לעסוק כעת בשאלה מי אחראי לאסון, ובד בבד הם עוסקים אך ורק בזה - הטלת האחריות על כל העולם, למעט על ראש הממשלה. כך, הם מאשימים את הצבא, את השב"כ, את הממשלה הקודמת, את המחאה נגד ההפיכה המשטרית, את ההתנתקות, את הסדר אוסלו - כולם אחראים לאסון, אך לא נתניהו.

מי שחושב ולו לדקה שביבי ילך אחרי המלחמה, טועה, מטעה ובעיקר הוזה

לטענתם של השופרות, מר נתניהו לא ידע, לא הוזהר ולא יכול היה להבין עד כמה קשה המצב. לכן הוא לא אחראי. לכן הוא לא אשם.

כשנתניהו אמר ב־10.4.2023: "עכשיו זו המשמרת שלנו, זו האחריות שלנו, זו האחריות שלי. אתם כבר מכירים אותי", הוא לא ידע דבר על הסכנות האורבות לנו.

כשנתניהו מינה את הפירומן הילדותי בן גביר לשר האחראי על הביטחון הלאומי - הוא עשה זאת בלי שידע מהם האתגרים הביטחוניים הקיימים.

כשנתניהו העדיף בתשעת החודשים האחרונים להתמקד במהפכה החוקתית ולהתעלם מהאזהרות ומהסכנות הצפויות לביטחון המדינה בגינה - זה פשוט כי הוא לא ידע דבר על האיומים שיש כנגדנו.

כשנתניהו אמר ב־10.5.2023 שיש "משוואה חדשה" בינינו לבין ארגוני הטרור - הוא אמר את הדברים בלי שהיה לו מושג על האיומים הנשקפים מהם.

כשנתניהו פיטר את גלנט מתפקיד שר הביטחון בשל ניסיונו של גלנט להזהיר מפני הסכנות הטמונות לביטחון המדינה מהמהפכה המשטרית - נתניהו פשוט לא היה מודע למצב הדברים.

כשנתניהו נאם בלעג ב־26.6.2023 את נאום חמשת הבלונים ("בום טרח הבלון התפוצץ הבלון נקרע") - וכל חברי הכנסת מהקואליציה צחקו בקול גדול, ואמר בנאומו שהחזרנו את החמאס עשור לאחור - הוא פשוט לא היה מעודכן במצב הביטחוני לאשורו.

כשנתניהו התפאר ב־29 ביוני כי "החזרנו את החמאס עשור לאחור ושינינו את המשוואה" (ולקח כמובן אחריות על ההישג) - הוא אמר את הדברים מתוך חוסר ידיעה על מצבו האמיתי של חמאס.

כשנתניהו פעל כל העת להחלשת הרשות הפלסטינית ולחיזוק חמאס, מתוך הנחה שחמאס חזק ורשות חלשה הם אינטרס ישראלי - הוא עשה זאת כי לא הבין את מצב הדברים ועד כמה חמאס מסוכן. ועוד, ועוד ועוד.

נתניהו לא שמע. נתניהו לא ראה. נתניהו לא ידע. נתניהו לא הבין. נתניהו לא הוזהר. ולכן נתניהו לא אחראי. נתניהו לא אשם.

מר נתניהו, נניח שכל זה נכון. נניח שלא ידעת, שלא שמעת, שלא ראית, שלא הבנת, שלא הוזהרת - ולכן אתה לא אחראי (בנסיבות שלך, לא אחראי סדרתי...). למה לעזאזל אתה חושב שאתה צריך להמשיך בתפקידך?